Riskhantering och patientsäkerhet ska få europeisk standard

Den europeiska standarden för ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården ska kompletteras med riskhantering och patientsäkerhet.

Sedan tre år tillbaka finns en europeisk standard för ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, som nu ska uppgraderas. Den befintliga tekniska specifikationen för Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000 (CEN/TS 15224) ska uppgraderas med tilläggskrav och vägledning för riskhantering och patientsäkerhet.

Den europeiska standardiseringsgruppen har satt igång arbetetet eftersom deras ambition är att dokumentet ska vara så färskt och uppdaterat som möjligt. I den svenska gruppen deltar, förutom Svenska standardiseringsinstitutet, SIS, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) i revideringsarbetet.

Gruppen ser gärna att fler intressenter deltar i arbetet. Kontakta i så fall Christina Stange, projektledare på SIS, christina.stange@sis.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida