Sahlgrenska pressar fast personal för att slippa anställa vikarier

Sahlgrenska pressar fast personal för att slippa anställa vikarier
Underbemannat och förfärlig arbetsmiljö. Det är de signaler Elisabeth Flygare på Vårdförbundet från medlemmarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är underbemannat och arbetsmiljön är förfärlig. Det anser fackligt förtroendevalda på sjukhuset. Det finns en bemanningsservice för akuta vikariat som inte utnyttjas fullt ut, bland annat för att arbetsgivaren inte vill erbjuda timanställda som har vikarierat i två år fast anställning.

30 mars 2012

Sahlgrenska universitetssjukhuset har inrättat en bemanningsservice som fortfarande är under uppbyggnad. Just nu består den av 90 fast anställda och 900 vikarier. Den startades för att arbetsgivaren med en intern bemanningsorganisation ville få bättre kontroll på kostnader för vikarier och övertider.

När sedan sjukhuset införde ett generellt anställningsstopp under hösten blev det svårt att bemanna den nya organisationen varvid övertiderna för fast personal ökade.

– Med den låga lön våra medlemmar har är det många som vill dryga ut kassan genom att arbeta övertid. Och det kan jag förstå, men resultat blir en förfärlig arbetsmiljö, säger Elisabeth Flygare, fackligt förtroendevald på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Inte tillräcklig avlastning

Vårdförbundet anser inte att den nya bemanningsservicen ger den avlastning som behövs. I slutet av förra året fanns det cirka 6 000 beställningar . Endast hälften kunde tas emot. För samtidigt som den fasta personalen arbetar övertid och betalar med sin hälsa undviker arbetsgivaren enligt förbundet att ringa timanställda som har vikarierat i två år för att de, enligt lagen om anställningsskydd, då har rätt till fast anställning.

Personaldirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Lars Rydhede, instämmer inte i påståendet.

– Jag har hört kritiken, men har stämt av med sju lokala HR-chefer och de har inte den bilden. Om det är så att vikarier inte erbjuds uppdrag så är det ingen medveten handling för att undvika fastanställning, säger han.

Vårdplatserna minskar

Sahlgrenska universitetssjukhuset har ett sparbeting på 250 miljoner kronor under 2012. Enligt Vårdförbundet beror den pressande arbetsmiljön på underbemanning och på att sjukhuset successivt har minskat antalet vårdavdelningar under de senaste åren. Nästan 100 vårdplatser har stängts sedan i höstas.

Vårdförbundet har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket där avdelningschefen Pernilla Niia berättar att de nyligen har fått signaler om att arbetsmiljön på sjukhuset inte är bra. Det förvånar henne eftersom en tillsyn nyligen har gjorts där sjukhuset kritiserades för överbeläggningar. Nu tycker hon att det är arbetsgivarens sak att se till att personalen ges förutsättningar att arbeta på ett sätt som varken hotar deras eller patienternas hälsa.

– Arbetsmiljön är en fråga för arbetsgivaren att rätta till. Skyddsombuden ska vända sig högre upp i chefsledet om inte närmaste chefen löser problemet, säger hon.

”Inte generellt dålig”

Inte heller när det gäller den dåliga arbetsmiljön får Vårdförbundet medhåll av personaldirektören.

– Jag anser inte att arbetsmiljön på Sahlgrenska universitetssjukhuset är generellt dålig, även om arbetsbelastningen emellanåt är hög. Men för att lätta på det trycket har vi skapat vårdplatser i beredskap, säger Lars Rydhede.

Efter Arbetsmiljöverkets kritik inrättades tre ”plomberade” vårdavdelningar i beredskap som öppnas vid överbeläggningar. Men Elisabeth Flygare är kritisk till hur vårdavdelningarna i beredskap fungerar i praktiken.

– Avdelningarna var tänkta att bemannas av personal från bemanningsservicen, men väldigt ofta är det fast personal som lämnar sina ordinarie avdelningar för att arbeta extra där vilket gör att det blir för lite personal på hemavdelningen. Ibland öppnas dessutom stängda vårdplatser utan extra personal och då är det egentligen en överbeläggning, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida