Sjuksköterska dödad vid hembesök hos psykiskt sjuk

En 56-årig sjuksköterska knivhöggs den 19 april till döds av en psykiskt sjuk man i dennes hem i Vårby söder om Stockholm. Mannen hade aldrig tidigare visat några tecken på aggressivitet.

Händelsen är ett exempel på hur svårt det kan vara att i förväg veta vilka patienter som kan bli våldsamma, anser psykiatrisjuksköterskan Anna Björkdahl.

– De instrument som finns för att bedöma farligheten hos patienter är ganska trubbiga. Jag tror inte att det i alla lägen går att förbereda sig för den här typen av extrema händelser, säger hon.

Anna Björkdahl är projektledare för ett hot- och våldsprojekt inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde och bedriver även forskning inom området.

Den knivdödade sjuksköterskan arbetade på Hud-dinge psykosmottagning utanför Stockholm och var sedan tre år den 58-årige patientens kontaktperson. Mannen, som har varit inskriven i psykiatrin i mer än 25 år, betraktades som en tämligen timid person. Senast i slutet av mars läkarundersöktes han och inget ovanligt noterades i mannens beteende.

Enligt Claes Hollstedt, chefsöverläkare vid Psykiatri sydväst i Stockholms län, gjordes det ingen farlighetsbedömning eftersom patienten under sina många år inom psykiatrin aldrig tidigare hade visat några tendenser till att kunna bli farlig, varken mot sig själv eller mot andra.

Det fanns inte heller några tecken på att han misskötte sin behandling eller lät bli att ta sina mediciner. Tvärtom var han enligt Claes Hollstedt väldigt mån om att ta sina läkemedel.

Den aktuella dagen blev sjuksköterskan av någon anledning orolig för 58-åringens tillstånd, varför hon efter arbetet begav sig hem till honom. Av ännu oförklarliga skäl attackerade han henne plötsligt med en kniv. Senare på natten tog 58-åringen själv kontakt med polisen via telefon. När polisen kom till platsen låg sjuksköterskan död under köksbordet.

Enligt Mats Nyhlén, presstalesman vid Södertörnspolisen i Stockholm, har mannen har gjort vissa medgivanden. Efter att mannen häktades fördes han vidare till en rättspsykiatrisk klinik i väntan på åtal och rättegång.

På psykosmottagningen i Huddinge är det rutin att alltid vara två vid hembesök. Men ibland frångås regeln, om teamet bedömer att säkerhetsåtgärden inte är nödvändig. Hur det var i det aktuella fallet är ännu oklart när det här skrivs.

– Om de hade varit två hade utgången kanske blivit en annan. Men det är inte rimligt att ha beredskap för samtliga patienter som man träffar inom psykiatrin. Speciellt inte när det inte finns minsta varningstecken som antyder att en patient kan bli farlig, säger Anna Björkdahl.

Hon gjorde för bara ett par år sedan en enkät om hur öppenvårdspersonalen inom den klinik där den dödade sjuksköterskan arbetade upplever hot och våld i vardagsarbetet. Det visade sig att de allra flesta upplevde såväl fysiskt våld som verbala hot som ett relativt litet problem.

Psykiatriska riksföreningens ordförande, Christina Reslegård, tycker inte heller hon att dubbel bemanning är realistisk i alla lägen.

– Det som hände i Vårby är djupt beklagligt. Vid ensamarbete hemma hos patienter är man alltid extra utsatt på många olika vis. Men man kan inte utgå från en extremt ovanlig händelse och dra slutsatsen att vi aldrig ska arbeta ensamma hemma hos patienterna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida