Sjuksköterskor får astma av allergitester

Sjuksköterskor får astma av allergitester
Sjuksköterskor som allergistestar riskerar att själva få astma. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor som gör allergitester på patienter utsätts för risken att själva drabbas av astma eller allergi. Det visar en undersökning som presenteras på Allergistämman i morgon.

På onsdag inleds Allergistämman 2012 i Göteborg. Bland all den nya kunskap som då kommer att presenteras finns en kartläggning som Astma- och allergisjuksköterskeföreningen har gjort.

En del av undersökningens resultat visar att bland sjuksköterskor som i sitt jobb utsätts för allergen och luftvägsirriterande ämnen har 17 procent astma. Undersökningen visar också att 21 procent under det senaste året hade haft besvär med pipande eller väsande andning.

Hur arbetsmiljön är utformad och vilka skyddsåtgärder som används ser olika ut på de olika mottagningarna.

– Vi ligger över genomsnittet när det gäller besvär från näsa och luftvägar. Dragbänk, det vill säga ett ventilerat metallbord, borde kanske ingå som grundutrustning på en allergimottagning, säger Pia Kalm-Stephens som är sekreterare i föreningen.

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor som har ärftlig disposition för astma väljer att arbeta med just den här patientgruppen. Därför anser hon att arbetsgivaren borde vara särskilt noga med arbetsmiljön.

Om Allergistämman 2012

  • Årets Allergistämma pågår 21 -22 november i Göteborg.
  • Programmet är indelat i fyra huvudområden: Vård & bemötande, miljö & samhälle, hälsa & livsstil, allergi i arbetslivet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida