Sjuksköterskor stressar mer

3 oktober 2008

Stressen på jobbet har ökat bland sjuksköterskor de senaste decennierna. Det drabbar inte bara personalen utan även patienter och anhöriga. Sjuksköterskan Marit Silén, doktorand vid avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, har gjort en internationell kartläggning när det gäller arbetsrelaterad stress. Hon tar även fram förslag på åtgärder. För det får hon Svensk sjuksköterskeförenings yngre doktorandstipendium på 30 000 kronor.

Avhandlingen heter: Ethical problems and moral distress in nursing form a cross-national perspective.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida