Sjuksköterskor utsätts för hot och våld

Anställda inom vård, skola och omsorg är extra drabbade av hot, våld och trakasserier. — Det är ett växande problem, säger Jan Grönlund, vice vd för Afa Försäkring.

Varje år redovisar Afa Försäkring hur olika yrkesgrupper drabbas av arbetsolycksfall, till exempel på grund av våld. Siffrorna baserar sig på antalet godkända arbetsolycksfall, det kan alltså finnas ett mörkertal i form av anmälningar som inte ledde någon vart, eller fall som inte anmäldes alls.

Nästa årsrapport kommer den 2 juni men redan nu visar siffror för perioden 2006–2008 att sjuksköterskor tillhör en extra utsatt grupp, tillsammans med andra yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg.

Psykiatrin extra utsatt

Av 548 godkända arbetsolycksfall stod sjuksköterskor för 25 procent, siffran för läkare är bara 3 procent. Psykiatrisjuksköterskor är särskilt utsatta och står för 8 procent av de godkända fallen.

– Det är väldigt sorgligt, man måste kunna känna sig trygg på sin arbetsplats, sade Christina Pettersson, ansvarig för arbetsmiljö- och trygghetsfrågor på Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR.

Hon deltog i ett seminarium om hot och våld i arbetslivet som arrangerades i förmiddags.

Projekt tar fram åtgärder

För att få bukt med problemet och sprida goda exempel startade ett treårigt preventionsprojekt förra året där bland andra psykiatrin vid Mälarsjukhuset och ambulansen i Göteborg är med. De arbetar med en metod kallad TIP som i korthet går ut på att hantera svåra och komplexa problem. Det kan till exempel handla om hur ens eget bemötande både kan trappa upp en hotfull situation och lugna ner den. TIP står för The Integral Process for Working on Complex Issues.

– Varför är det ofta så svårt att gå från ord till handling? Det är något som vi försöker få bukt med i projektet, sade Pia Andersson, forskare vid Göteborgs universitet.

Behöver inte kosta så mycket

Men förändringsarbete kostar tid och pengar. På frågan om hur man ska få med arbetsgivarna på tåget svarade Pia Andersson att det inte behöver vara så kostsamt.

– Runt om i landet sitter man säkert timvis och pratar om det här ändå. Men det görs inte på ett strukturerat sätt. Lyckas man med det, tar det snarare mindre tid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida