Sjuksköterskorna frånsäger sig ansvaret på akuten i Lund

Sjuksköterskorna frånsäger sig ansvaret på akuten i Lund
Till Vårdförbundets expedition på universitetssjukhuset i Lund ringer till medlemmar och gråter för att de inte hinner göra sitt jobb, berättar Saerun Jonsdottir, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Skyddsombuden vid Skånes universitetssjukhus slår larm om den katastrofala arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund. Sju erfarna sjuksköterskor har sagt upp sig och 16 driftansvariga sjuksköterskor har frånsagt sig sitt ansvar.

27 mars 2012

Arbetsmiljön på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har länge varit dålig. Nu har läget blivit extremt.

I en samlad facklig aktion slår skyddsombuden från Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet larm om det allvarliga läget. Upprättas inte en åtgärdsplan lämnar skyddsombuden in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– De senaste veckorna har pressen varit ovanligt hög. Medlemmar ringer till fackexpeditionen och gråter för att de inte hinner göra sitt jobb, säger Saerun Jonsdottir, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Den senaste tiden har sju erfarna sjuksköterskor sagt upp sig,och 16 driftansvariga sjuksköterskor har frånsagt sig sitt ansvar.

– Det är oerhört allvarligt, säger Saerun Jonsdottir,.

Patientsäkerheten hotad

Patienternas säkerhet hotas. Av protokollet från en arbetsmiljörond framgår att patienter som inte borde vårdas på akuten placeras där på grund av brist på vårdplatser inom övriga sjukhuset. Det gäller till exempel patienter med hjärtinfarkt som borde vårdas på hjärtintensiven.

– Eftersom alla vill nå budgetmålet har hela sjukhuset dragit ned på vårdplatser. När det inte finns vanliga vårdplatser för det ökande antalet gamla multisjuka patienter så vårdas de på specialistvårdplatserna. Nu har vi 30 till 40 multisjuka patienter som är felplacerade, säger Saerun Jonsdottir.

Överbeläggningarna leder till att personalen är upptagen med att vårda felplacerade patienter i stället för att ta emot dem som kommer akut. Det ger orimligt långa väntetider på uppemot 12 till 14 timmar. Enligt arbetsmiljöprotokollet har de långa väntetiderna orsakat både vårdskador och dödsfall.

Hoten ökar

En annan effekt av de långa väntetiderna är att hoten mot personalen har ökat. Den tunga arbetsbördan har lett till stress, oro, sömnsvårigheter och hälsoproblem hos personalen.

Orsakerna till den extrema situationen är flera och problemet är komplext, säger Saerun Jonsdottir.

– Dels söker fler och fler patienter till akuten i Lund, i stället för att uppsöka primärvåden. Dels har antalet ambulanstransporter av patienter ökat med 20 procent det senaste året. Vad det beror på vet man inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida