Sjuksköterskorna på akuten i Uppsala oroas över patientsäkerheten

I ett brev till sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala slår sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningen larm om att arbetet nu är så pass tufft att de har svårt att garantera patientsäkerheten.

– Man är ju rädd själv att göra fel. Och patientsäkerheten blir väldigt lidande, säger sjuksköterskan Heléne Karlsson till TV4 Uppsala.

I brevet till ledningen ger sjuksköterskorna en beskrivning av hur tungt arbetet har blivit. Det är brist på platser och det saknas ofta läkare med specialistkompetens. Sjuksköterskorna upplever att de får lösa problem som egentligen inte ligger inom deras ansvarsområde.

De kräver nu att ledningen gör någonting åt saken.

För Michael Gårdebäck, chef för akut- och rehabiliteringsdivisionen, kommer sjuksköterskornas brev inte som någon överraskning.

– Vi har uppmärksammat de här frågorna under en längre tid. Brevet blir till hjälp för oss i vår strävan att se över och förbättra processerna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida