Sjuksköterskors arbetstrivsel sämre på privatiserade sjukhus

Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras och deras vilja att säga upp sig ökar vid privatisering av akutsjukhus, visar en färsk avhandling från Stockholms universitet.

– Hur personalen mår påverkar sannolikt verksamhetens resultat och vårdens kvalitet.  Därmed är det angeläget även ur ett ledningsperspektiv liksom även för patienter och anhöriga, säger Helena Falkenberg som disputerade vid psykologiska institutionen.

Avhandlingen bygger på en enkätundersökning som skickades 1998 och vid årsskiftet 2001-2002 till all vårdpersonal på tre akutsjukhus i Stockholmsregionen. Ett var förvaltningsdrivet, ett bolagiserat och ett privatiserat.

Sjuksköterskor trivs sämre

När svaren från all vårdpersonal analyseras gemensamt syns inga förändringar, men då undersökningen bryts ned blir bilden en annan. Sjuksköterskor trivs sämre, medan läkare och undersköterskor däremot i stort sett inte påverkas.

– De grupper som uppvisar negativa konsekvenser verkar vara de vars arbete berörs av privatiseringen eller bolagiseringen, men som inte har tillräckligt med resurser för att hantera kraven som följer med dessa organisationsförändringar, säger Helena Falkenberg.

– Resultaten tyder på att det är viktigt att i förväg analysera hur olika grupper kan komma att påverkas av en driftsformsförändring och vilka resurser de anställda har tillgång till för att kunna hantera förändringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida