Sjuksköterskors hälsa under lupp

4 januari 2008

I fem år ska forskare från Karolinska institutet följa sjuksköterskor och lärare och studera deras hälsa både under utbildningstiden och i arbetslivet. Bland annat ska omfattningen av depression, nack- och ryggbesvär, eksem och nickelallergi beskrivas. Forskningen, som finansieras av Afa försäkring, är en uppföljning av projektet Lust, longitudinell undersökning av sjukskö­terskors tillvaro. Den studien visar att det första året i yrket upplevs som mycket påfrestande av många.

Läs mer:
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=8596&l=sv

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida