Sjukvårdspersonal attackeras allt oftare i konfliktområden

Sjukvårdspersonal attackeras allt oftare i konfliktområden
En skadad trettonårig flicka vårdas av en syrisk sjuksköterska på Dar El Shifa sjukhuset i Aleppo. Sjukhuset har utsatts för bombningar ett flertal gånger och många av de frivilliga läkare och sjuksköterskor som arbetar där har dödats. Foto: Manu Brabo/TT

WHO manar till stopp på angreppen på hälso- och sjukvårdspersonal vid krig, konflikter och andra humanitära kriser.

Attackerna på hälso- och sjukvårdspersonal, sjukhus, kliniker och ambulanser ökar i bland annat Syrien, Gaza, Centralafrikanska republiken, Irak och Sydsudan. Hot och trakasserier mot vårdpersonal har också varit ett oroande inslag i Västafrika där vårdpersonalen tar stora personliga risker för att ge livsavgörande behandling mot ebola-viruset.

Humanitära världsdagen

Det uppmärksammar Världshälsoorganisationen, WHO, i dag när det är Den humanitära världsdagen. 

– WHO har ett särskilt mandat att skydda den mänskliga rätten till hälsa, särskilt när människor drabbas av humanitära katastrofer. Överfall på sjukvårdspersonal och sjukvårdsanläggningar berövar patienter vård och behandling, leder till allvarliga inskränkningar i tillgången till vård, och hindrar förebyggande arbete och insatser för att bekämpa smittsamma sjukdomar, säger Richard Brennan, chef för WHO:s avdelning för katastrofhantering.

Attacker mot vaccinationer

Effekterna av attacker på sjukvården är väldokumenterade i Syrien, Sydsudan och Gaza, men WHO konstaterar att även utanför krigszoner hindras vårdpersonal från att utföra sitt livsviktiga arbete. I Pakistan och Nigeria har särskilt de som genomför poliovaccinationer attackerats, oftast kvinnor.

Tillsammans med sina partners arbetar WHO för bättre dokumentation, bättre förebyggande arbete och bättre vårdinsatser.

Att skydda dem som under de absolut svåraste förhållanden i världen vårdar sjuka och sårbara är ett av det internationella samfundets angelägnaste uppgifter, påpekar WHO som är koordinator för det internationella katastrofarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida