Skånesjukhusen hotas med miljonböter vid överbeläggningar

I tio år har Arbetsmiljöverket försökt få Skånesjukhusen att göra något åt det som beskrivs som en ”ohållbar arbetsmiljö” med ständiga överbeläggningar. Nu har verket tröttnat på att inget händer och höjer vitesbeloppen kraftigt.

30 september 2011

Universitetssjukhuset i Malmö får vitesbeloppet höjt från 300 000 kronor till två miljoner och Helsingborgs lasarett från 200 000 kronor till en miljon. Genom den kraftiga höjningen av vitesbeloppen hoppas Arbetsmiljöverket kunna få stopp på de ständiga överbeläggningarna.

Skyddsombud kan avbryta arbetet

Beslutet gäller omedelbart och innebär ett förbud mot att placera patientsängar närmare varandra än 0,8 meter. Följs inte förbudet har skyddsombud rätt att omedelbart avbryta arbetet. Varje gång förbudet överträds kan vitesbeloppen på två respektive en miljon komma att utdömas.

– Det här är ett beslut som vi i det längsta velat slippa att fatta, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Lägre viten har inte hjälpt

I tio års tid har Arbetsmiljöverket försökt få stopp på överbeläggningarna vid Skånesjukhusen. 19 domar har fallit och viten på sammanlagt 1,7 miljoner har utdömts. Men det har inte hjälpt. Från 2008 till mars 2011 har det kommit in 350 anmälningar om överbeläggningar.

– Nu måste de som har det yttersta ansvaret för budget och verksamhet ingripa för att trygga rimliga arbetsförhållanden. Det går inte längre att hänskjuta problemen till sjukhuscheferna, som ofta saknar såväl befogenheter som resurser att rätta till situationen, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Hög sjukfrånvaro

Han menar att situationen för personalen med de ständiga överbeläggningarna är ohållbar. Sjuksköterskor och undersköterskor har den högsta sjukfrånvaron av alla Region Skånes anställda.

– Vårdpersonal har slitit för mycket och för länge till priset av sin egen hälsa, säger Mikael Sjöberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida