Skellefteå backar inte från sparkraven

Skellefteå backar inte från sparkraven
Beslutet om neddragningar på kirurg-ortopedkliniken på Skellefteå lasarett. Nu väntar förhandlingar om personalnedskärningar.

Förhandlingarna i dag om neddragningarna på kirurg-ortopedkliniken på Skellefteå lasarett gav en del förklaringar och några löften. Men beslutet står fast.

Vårdförbundet hade kallat arbetsgivare, Västerbottens läns landsting, till ytterligare förhandling sedan landstinget fattat beslut om neddragningar.

– Vi lade fram de risker vi ser med neddragningarna utifrån både landstingets analys och den risk- och konsekvensanalys som personalen själva har tagit fram. Arbetsgivaren har lovat titta på en del av de saker vi tog upp, berättar Liselott Hjelte Löfgren, vice ordförande i Vårdförbundet Västerbotten.

De ständiga överbeläggningarna är något som också Arbetsmiljöverket länge har haft synpunkter på och krävt att landstinget åtgärdar.

Arbetsgivarrepresentanterna informerade om att man ska bli bättre på att använda den ordning som tagits fram för hur överbeläggningar ska hanteras. 

– Risken finns att patienter kommer att få flytta till andra sjukhus eller sjukstugor i länet vid överbeläggningar. Landstinget kommer också att försöka utöka samarbetet med kommunen. 

Att personalstyrkan minskar blir en konsekvens av beslutet att dra ner antalet vårdplatser på kirurg- och ortopedkliniken.

– Det blir förhandlingar som måste tas med verksamhetschefen på plats, konstaterar Liselott Hjelte Löfgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida