Skellefteå. Medarbetarsamtal hinns inte med på grund av stressen

Skellefteå. Medarbetarsamtal hinns inte med på grund av stressen
Medarbetarsamtal är obligatoriska. Stressen på Skellefteå lasarett gör att alla inte hinns med. Foto: Mostphotos

Arbetsbelastningen på Skellefteå lasarett är så hög att chefen inte ens hinner tala med alla sina anställda. Nu kräver Arbetsmiljöverket en åtgärdsplan.

Överbeläggningar, patienter som vårdas på fel avdelning, högt arbetstempo och sjukskrivningar. Listan över de problem som Arbetsmiljöverkets inspektörer såg under vårens inspektion på kirurg- och ortopedkliniken är lång och känns igen från liknande inspektioner runt om i Vårdsverige.

Men här finns också en punkt som ytterligare sätter strålkastaren på hur tuff situationen på Skellefteå lasarett är: Chefen hinner inte med de obligatoriska medarbetarsamtalen. Under förra året var det bara hälften av de 50 anställda på avdelningarna 2 och 8 som fick sådana samtal.

I sitt protokoll understryker Arbetsmiljöverket att det är något viktigt som har gått förlorat. ”Medarbetarsamtalen är en viktig källa till information och signaler om den psykosociala arbetsmiljön för enskilda medarbetare och utgör därför en viktig del av de undersökningar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

Åtgärder måste redovisas

Nu har Arbetsmiljöverket bokat in två möten för att komma till rätta med situationen på sjukhuset. Den 3 september träffar man verksamhetsområdeschefen och den 17 oktober måste arbetsgivaren visa en åtgärdsplan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida