Skyddsombud stoppar ambulans i Skåne som gått 40 000 mil

Nu stoppar Vårdförbundets skyddsombud en ambulans vid en av Sirius Humanums stationer i Skåne  av säkerhetsskäl. Och fler fordon kan komma att stoppas om de inte byts ut. Vårdförbundet kräver också att Arbetsmiljöverket utreder arbetsmiljöproblem i två av företagets lokaler. Företagsledningen vill inte kommentera den risk som personalen utsätts för.

12 januari 2012

Det är Vårdförbundets huvudskyddsombud, Rickard Uppenberg, som beslutat om stoppet efter att ha krävt åtgärder från arbetsgivaren upprepade gånger utan resultat. Det gäller i dagsläget en ambulans som gått mer än 40 000 mil och är för gammal för att säkerheten ska kunna garanteras. Men enligt Rickard Uppenberg kommer ytterligare sju eller åtta ambulanser av Sirius totalt 55 i Skåne att ha rullat lika långt innan sommaren.

–Problemet med privatisering är bristen på långsiktighet. Det är inte svårt att räkna ut när dessa bilar kommer att passera sitt bäst före-datum och måste bytas ut. Men ändå händer ingenting.

Brister vid ambulansstationer

Förutom problem med fordonen har Vårdförbundet vid flera tillfällen krävt att Sirius Humanum ambulans ska ge ut handlingsplaner och riskanalyser för stationerna i Hässleholm och Helenelund i Malmö.

– Båda stationerna är klart undermåliga och skulle i princip kunna stängas med detsamma. Under stationen i Hässleholm tränger mögel eller impregneringsmedel upp vilket medför hosta och rinnande ögon för personalen, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Rickard Uppenberg.

Inga svar på kritiken

Flera så kallade 6:6a-anmälningar, om att arbetsmiljön är ett hot mot personalens hälsa, har skickats in i ett försök att få Sirius att delge dokumentation, riskanalyser och handlingsplaner, men ingenting händer. Vårdförbundet begär nu att Arbetsmiljöverket ingriper för att komma till rätta med problemen.

 – Sirius har inte det tänk som arbetsmiljölagen föreskriver. De försöker rätta till de fel vi skriker högst om. Men det finns ingen systematik, säger Rickard Uppenberg.

Anders Malmqvist, verkställande direktör på Sirius Humanum AB, säger att han inte har några kommentarer till Vårdfokus när det gäller enskilda ärenden i företagets verksamhet i Skåne. Han vägrar också att svara på frågor om den generella arbetsmiljön.

Blir det inte svårt att lösa problem om ni inte är villiga att svara på kritik?

– Det må så vara men jag tänker ändå inte föra den dialogen i Vårdfokus.

Kommer ni att föra en dialog med facket?

– Ja, men det är jag skyldig till att göra. De kommer att få svar på de här sakerna i vederbörlig ordning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida