Skyddsombuden i vården larmar oftare om brister

De två senaste åren har anmälningarna till Arbetsmiljöverket ökat kraftigt.

De senaste två åren har antalet 6:6a-amälningar inom hälso- och sjukvården nästan fördubblats. Förra året gjordes 63 anmälningar, mot 30 år 2011. Det visar en granskning som Läkartidningen har gjort.

Arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt som är nationell branschsamordnare för hälso- och sjukvården ser den höga personal­omsättningen inom hälso- och sjukvården, ett ökat söktryck samt den växande gruppen äldre, multisjuka patienter som bidragande orsaker. Inom stora politiskt styrda organisationer är det dessutom lätt att frågor fastnar på fel beslutsnivå och därför förblir olösta.

– Det har blivit mer slimmat. Det finns en frustration, oro och rädsla att man ska göra fel, och att patienter ska komma till skada eftersom man inte hinner utföra sina arbetsuppgifter, säger hon till Läkartidningen.

Majoriteten av anmälningarna kommer från Kommunal och Vårdförbundet och de problem som ofta anges är hög arbetsbelastning, överbeläggningar och krångliga IT-sy­stem.

Men det har också blivit vanligare att läkarkåren ber Arbetsmiljöverket gripa in och enligt verket har det blivit vanligare att fackförbund gör gemensamma anmälningar.

Arbetsmiljöanmälningar från skyddsombud i vården

2009: 28

2010: 38

2011: 30

2012: 52

2013: 63

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida