Skyddsombuden i Visby går till Arbetsmiljöverket

För lite är gjort. Därför går skyddsombuden på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett nu till Arbetsmiljöverket och begär en inspektion.

14 juni 2010

Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud gjorde den 1 juni en så kallad 6:6a-anmälan om arbetsförhållandena på akuten i Visby sedan personalstyrkan minskats med en femtedel medan verksamheten pågår som vanligt. ”Det är business as usual”, som Vårdförbundets skyddsombud Björn Tellström uttrycker det.

Nu vill skyddsombuden att Arbetsmiljöverket gör en inspektion på akuten. Björn Tellström är kritisk:

– Det är vi skyddsombud som tar ansvar för arbetsmiljön, inte arbetsgivaren, säger han till Vårdfokus.

Nedskärningarna kom först

Det var den 12 april som personalstyrkan skars ner med sex undersköterskor och två sjuksköterskor. Skyddsombuden är bland annat kritiska mot att de handlingsplaner som behövs för att hantera patientflödet när det blir för stort inte redan fanns när nedskärningen gjordes.

Inte nöjda med arbetsgivarens svar

När arbetsgivarens svar på skyddsombudens 6:6a-anmälan har kommit är de missnöjda. Även om riskanalysen nu är gjord är inte de övriga kraven tillgodosedda.

Enligt Björn Tellström ska Arbetsmiljöverkets inspektion sannolikt genomföras den 30 juni.

– Vi har gjort en personalomställning innan vi ordnat förutsättningarna, tyvärr, och det försöker vi att lösa så fort vi kan, säger klinikchefen Andreas Longueville till Dagens Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida