Söker det optimala skiftschemat

30 april 2008

Skiftarbete är egentligen oförenligt med människans 24-timmarsmönster med vakenhet, sömn och vila. För att få så bra skiftscheman som möjligt ska Torbjörn Åkerstedt, professor på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, leda en studie av hur skiftscheman påverkar olika människor. I studien kommer bland annat ambulanspersonal och lokförare att intervjuas.

»Förmodligen kommer resultaten att kunna ge bättre förståelse för var problemen i skiftarbete egentligen ligger – sådana studier saknas helt«, säger Torbjörn Åkerstedt.

Läs mer: www.afaforsakring.se.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida