Sommar 2014. Personalbristen inom ambulansen i Skåne värre än någonsin

Sommar 2014. Personalbristen inom ambulansen i Skåne värre än någonsin
Personalbristen är så stor att ambulanssjuksköterskan Rickard Uppenberg oroar sig både för personalens hälsa och för patienternas säkerhet. Foto: Lasse Bengtsson

Det saknas ambulanssjuksköterskor i Skåne och enligt Vårdförbundets förtroendevalda är personalsituationen prekär. Så illa har den aldrig varit tidigare.

4 juli 2014

I dag skriver tidningarna i Skåne om att Falck ambulans, SOS Alarm och Region Skåne har dagliga möten för att trygga patientsäkerheten. Rickard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundets avdelning i Skåne, ser den inte som tryggad.

– Under sommaren ökar befolkningen här, men personalbristen gör att inte tillräckligt med ambulanser kan vara i gång. Det innebär att inställelsetiden blir längre. Kommer vi för sent till en patient kanske det inte syns i statistiken, men det är förödande för den patienten, säger han.

Impopulär omorganisation

Det hela började i våras när arbetsgivaren, Falck ambulans, retade upp sina anställda i Trelleborg med beslutet att alla ambulanser skulle utgå från Malmö. Det innebar tre och en halv mils resa till jobbet i stället för cykelavstånd.

– Från att ha varit 35 anställda var vi plötsligt 8. Vi ställdes inför en massiv personalflykt där en del medarbetare, i protest mot arbetsgivarens beslut, i stället tog jobb i Helsingborg som ligger tio mil bort, berättar Rickard Uppenberg.

Fördelen med Helsingborg är att verksamheten drivs av Region Skåne och att arbetsvillkoren är något bättre.

Missnöje med lönerna

Situationen förvärrades ytterligare när ett antal medarbetare i Malmö sa upp sig på grund av missnöje med lönen. Och samtidigt som personalen slutar i missnöje blir turerna fler och resorna längre. Det avgörande är inte längre vilket sjukhus som ligger närmast utan vilket som har rätt specialistkompetens.

Massiv personalflykt och ökad befolkning under sommaren är en dålig kombination.

– Vi brukar ha ett överskott på tio sommarvikarier här i distrikt ett – Malmö, Trelleborg, Svedala, Skurup och Vellinge – för att vara beredda på det ökade trycket. Nu har samtliga fått egna tjänster och överskottet har ätits upp av bristen, säger Rickard Uppenberg.

Beordrade till övertid

För att lösa sommarens bemanningskris beordrar arbetsgivaren för första gången personalen att arbeta övertid. Det har de rätt till enligt avtalet, men Rickard Uppenberg kallar det olämpligt.

– Vi är beordrade att arbeta sex arbetspass extra och många är förtvivlade. Så här har det aldrig varit förut och jag är orolig för hur det kommer att påverka personalens hälsa, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida