SOS Alarm fokuserar mer på empati vid nyanställning

Enligt SOS Alarm har Emil-fallet lett till en översyn av verksamheten på flera områden. I anställningsprocessen ska man framöver ha tydligare fokus på empatisk förmåga, lyhördhet och etiska förhållningssätt.

30 november 2011

I ett pressmeddelande skriver SOS Alarm att egenkontrollen har utökats med fler stickprov och samtalsuppföljningar. Patientsäkerhetsenheten har också förstärkts och det finns ett tydligare fokus på att utreda avvikelser.

Hårdare ton i samtalen

Den friande domen mot den sjuksköterska som tidigare var anställd hos dem vill inte SOS Alarm kommentera innan den har vunnit laga kraft. Men den operativt ansvarig för vårdverksamheten där, Ulrika Bergvall, berättar att Emil-fallet diskuteras mycket bland de anställda.

– Vi pratar väldigt mycket om det och hur uppmärksamheten kring det här fallet har påverkat vårt arbete.

Ulrika Bergvall säger att det har blivit en hårdare ton i samtalen som sjuksköterskorna på SOS Alarm får ta emot och de anställda känner en större press jämfört med tidigare.

Tuff arbetssituation

Det har blivit vanligare med hot och de anställda känner sig mer utsatta, framför allt i Stockholm och de andra storstäderna.

På SOS Alarm i Stockholm är det dessutom brist på personal vilket gör sjuksköterskornas arbetssituation ännu tuffare. Men Ulrika Bergvall vill inte koppla det till Emil-fallet.

– Jag tror att det handlar mer om att det finns en generell brist på erfarna specialistsjuksköterskor här, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida