Sundsvall

Sundsvall: överbeläggningar har blivit vardag

Sundsvall: överbeläggningar har blivit vardag
Maria Bäckman är ordförande i Vårdförbundet i Västernorrland. Foto: Ulf Huett

Återigen har Arbetsmiljöverket gjort en oanmäld inspektion på Sundsvalls sjukhus, där problemen med överbeläggningar ökar stadigt.

25 november 2016

– Det är en ständig brist på vårdplatser. Jämfört med för ett år sedan är ännu fler stängda i dag. Grundproblemet är att det är för få sjuksköterskor. Tidigare slutade de yngre men nu ser vi att också de som är väldigt vana lämnar sina arbetsplatser, de som bär verksamheterna, säger Maria Bäckström, Vårdförbundets ordförande i Västernorrland.

När Vårdfokus besökte Sundsvalls sjukhus för drygt ett år sedan skakades sjukhuset av massuppsägningar bland sjuksköterskorna. Bristen på personal hade lett till att allt färre vårdplatser kunde hållas öppna, vilket resulterade i ständiga överbeläggningar, som mest 39 stycken under en dag.

Sedan dess har karriärstegar kopplat till lön införts och scheman förändrats för att tillgodose personalens krav på hållbar arbetsmiljö. Det har inte hjälpt. Tappet på sjuksköterskesidan fortsätter, liksom överbeläggningarna. Så sent som i måndags rapporterades 49 överbeläggningar, det vill säga 10 fler än när Vårdfokus var där senast.

– Det som var en topp då, har blivit vardag nu, säger huvudskyddsombudet Åsa Holgersson.

Oanmäld inspektion

Arbetsmiljöverket har vid flera tillfällen utdömt vite, utan påtagliga resultat. Senast i tisdags dök tjänstemän från myndigheten upp för att göra en oanmäld inspektion. Enligt Sundsvalls Tidning upptäcktes bland annat fem sängar i korridoren på en kardiologavdelning.

Sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson berättar för tidningen att de arbetar på att övertyga kommunerna om vikten av att skapa fler möjligheter för patienter att bo i särskilda boenden. Många äldre och multisjuka tvingas i dag stanna kvar på sjukhuset trots att de bedömts som medicinskt färdigbehandlade.

”För lite görs”

Vårdförbundet är framför allt kritiskt till de insatser som görs för att öka attraktionskraften för att medlemsgrupperna ska söka sig till, och stanna kvar, på sjukhuset.

För en dryg månad sedan anmäldes arbetsmiljön på en av de hårdast drabbade enheterna, neonatalavdelningen, där endast 12,5 av 19 sjukskötersketjänster var besatta. Sedan dess har såväl verksamhetschefen som enhetschefen sagt upp sig.

De sjuksköterskor som är kvar tvingas arbeta extra och ta dubbelpass sida vid sida med stafettsjuksköterskor som tjänar betydligt mer utan att ha samma ansvar.

Enligt huvudskyddsombudet Åsa Holgersson är det oerhört slitsamt för personalen. Och det ser inte ut att bli bättre. Hon berättar att  som det ser ut nu kommer endast 8 av de 19,5 tjänsterna att vara besatta före jul. Visserligen har några nya sjuksköterskor rekryterats till efter årsskiftet, men dessa är nyutbildade och saknar den erfarenhet och kompetens som de äldre kan bidra med.

Många åtgärder behövs

Vårdförbundets inställning till vad som behöver göras för att återställa balansen är samma som i så många andra landsting och regioner. Det behövs bättre arbetstider, glesare helgtjänstgöring, tid för återhämtning efter nattarbete och betald akademisk specialisttjänstgöring, AST.

– Vi får aldrig ge upp hoppet om att det ska bli bättre. Vårt uppdrag är att påverka, argumentera och försöka, försöka och försöka, samtidigt som vi förstår att det inte finns någon ”quick fix”. Det är många personer, chefer och politiker på många olika nivåer som måste vara med på tåget, säger Maria Bäckman.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida