Starka protester mot ohanterligt journalsystem i Skåne

Nyligen gjorde Läkarförbundet en arbetsmiljöanmälan om it-problemen på de 30-tal vårdcentraler i Region Skåne som hittills infört ett nytt journalsystem. Efter att ha tagit del av arbetsgivarens svar ansluter sig nu tre andra fackförbund, bland annat Vårdförbundet,  till anmälan och vill att Arbetsmiljöverket agerar.

Systemet är svåröverskådligt, tidsödande, dumsnålt, innebär en ökad arbetsbelastning och på de 30-tal vårdcentraler där det införts klagar sjuksköterskor och läkare på ökad stress, musarm och nacksmärtor som en följd av allt extra klickande som krävs vid datorn, skriver Kristianstadbladet.

Det är fem år sedan Region Skåne beslutade att införa ett gemensamt journalsystem för alla vårdcentraler. Sedan följde en utdragen upphandlingsprocess med flera överklaganden. I år ska systemet Profdoc Medical Office, PMO, införas överallt.

Journalsystemet kommer, enligt tidningen, att omfatta 1,2 miljoner patienter och hanteras av 5 600 anställda. Hittills har det kostat 10 miljoner kronor mer än de 25 miljoner som upphandlingen av programmet kostade Region Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida