STOCKHOLM. Karolinska kan få halv miljon i böter

31 mars 2010

Fortsatta överbeläggningar gör att Socialstyrelsen begär att Förvaltningsrätten i Stockholm utdömer böter på 500 000 kronor för Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. I september knöts vitet till ett antal krav på åtgärder. När nu uppföljande oanmälda inspektioner har gjorts anser Socialstyrelsen att patienternas säkerhet fortfarande riskeras. Bara ett av de villkor som ställdes i september har uppfyllts, anser Socialstyrelsen. Sjukhuset har infört rutiner för att följa upp att basala hygienrutiner tillämpas även nattetid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida