Stor brist på sommarvikarier i hela landet

Stor brist på sommarvikarier i hela landet
Mycket tyder på att vikariebristen blir ännu större än förra året.

Trots att de flesta arbetsgivare är ute i god tid med att söka vikarier ser läget ännu sämre ut än förra sommaren. Vårdförbundets avdelningar runt om i landet är djupt oroade. Se hur det ser ut i just ditt län.

Nu pågår det stora racet med att hitta semestervikarier till sommaren. Eftersom många landsting och kommuner hade stora problem förra sommaren har de flesta varit ute i god tid. På Karolinska i Solna startade planeringen redan i höstas och annonserna gick ut i december.

Tyvärr verkar det inte hjälpa. Vårdfokus enkät till Vårdförbundets avdelningar runt om i landet visar att det är stor brist på vikarier och det finns en stark oro för att personalbristen blir värre än förra året.

– Förra sommaren var riktigt jobbig, men jag tror faktiskt att det kommer att bli ännu mer ansträngt i år, just för att det inte finns tillräckligt med vikarier att tillgå, säger Patrizia Björkegren i Östergötland.

Erbjuder bonus

Redan nu har flera landsting gått ut med erbjudanden om bonusar till de fast anställda som kan tänka sig att arbeta under sommaren. I Kronoberg får den som flyttar sin semester 6 000 kronor extra per vecka. I Halland får den som arbetar hela sommaren 30 000.

Men från flera håll sägs också att de anställda behöver sina semestrar och att det egentligen inte är någon bra lösning att tröttkörd personal ska gå in extra under sommaren.

Drar ner verksamhet

Den största bristen gäller sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men det är även brist på biomedicinska analytiker och barnmorskor. När det gäller röntgen-  och laboratoriemottagningar försöker arbetsgivarna att så långt det går dra ner på verksamheterna.

Katarina Johansson, ordförande i Vårdförbundets avdelning Norrbotten, är orolig både för patientsäkerheten och för att det kommer vara en allt för tuff arbetssituation för Vårdförbundets redan hårt belastade medlemmar.

– Det kommer att öka risken för stora arbetsmiljöproblem och på sikt är inte detta hållbart om man ska orka jobba ett helt yrkesliv. Det är dags att sätta ner fötterna.

Så här ser läget ut för varje län:

 

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg

Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten 

Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

  

Blekinge

Landstinget befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge som innebär stora besparingar och förändringar och det finns inga förslag om extra bonusar för personal som ställer upp och jobbar under semesterperioderna.

Enstaka kommuner har haft svårt att rekrytera vikarier och det är svårt att hitta specialistutbildade.

 

Dalarna

Rapporter om sommarsituationen saknas hittills.

 

Gotland

Har svårt att få vikarier till röntgen, iva, operation och anestesi. Dessutom saknas barnmorskor.

Inga bonusar har erbjudits ännu, men arbetsgivaren har öppnat för att använda sig av bemanningsföretag.

 

Gävleborg

Rapporter om sommarsituationen saknas hittills.

 

Halland

Det har varit störst problem att få tag på nattsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, framför allt till iva och operation.

Den som arbetar extra inom regionen alla de tolv veckorna under sommaren får 30 000 kronor extra och den som arbetar mellan 9 och 11 veckor får mellan 12 000 och 24 000 extra.

Vårdförbundet befarar att det blir mer övertidsuttag, fler beordringar, överbeläggningar och en mycket tuff arbetsmiljö och att det totalt sett blir värre än tidigare somrar.

 

Jämtland

Avdelningen har inte fått några signaler om att det skulle vara svårt att hitta vikarier eller att sommaren skulle bli problematisk. Landstinget i Jämtland har arbetstidsmodeller där de anställda själva går in och gör sina scheman, vilket minskar behovet av vikarier.

 

Jönköping

Generellt brukar det vara svårt att få tag på sommarvikarier, men avdelningen i Jönköping ser i nuläget inga tecken på att det är ett krisläge inför denna sommar.

På medicinkliniken i Eksjö var det stora problem förra sommaren och ordinarie personal fick gå in extra för att man inte fick tag på en enda sommarvikarie. I år har sommarvikarier fångats upp  tidigt och behovet är täckt.

Jönköping har till och med ett överskott på barnmorskor, vilket man nästan är ensamma om i landet.

 

 

Kalmar

Landstinget har signalerat att det är svårt att rekrytera barnmorskor bland annat i Kalmarregionen. På Västerviks sjukhus är det stor brist på intensivvårdssjuksköterskor, de kommer därför att rekryteras från bemanningsföretag, liksom sjuksköterskor till en del andra avdelningar där det är brist. Även distriktssköterskor saknas.

Inom kommunerna har det varit svårt att hitta vikarier. Det har man försökt lösa bland annat genom att införa tre semesterperioder i stället för två och genom att rekrytera sjuksköterskestudenter från termin 4 och 5 som får gå som undersköterskor.

Inga bonusar har diskuterats varken  i landstinget eller i kommunerna.

 

Kronoberg

Planeringen startade tidigt och nyutexaminerade sjuksköterskor anställdes i januari för att hinna läras upp.

Trots det är mycket fortfarande osäkert när det gäller bemanningen. Det saknas framför allt specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Den som blir ombedd att flytta sin semester kompenseras med 6 000 kronor per vecka. Förfrågan har också gått till bemanningsföretag.

 

Norrbotten

Det är kris vid samtliga sjukhus och svårt att få tag på personal inom Vårdförbundets alla fyra yrken.

Vårdförbundets avdelning i Norrbotten anser att arbetsgivarna har varit dåliga på att kontakta de 60 sjuksköterskor som examineras från Luleå tekniska universitet. Ingångslönen som erbjuds är mellan 20 200 och 20 500 kronor. Det är för lågt anser Vårdförbundet och pekar på risken att de unga ser sig om efter andra arbetsgivare.

Det har talats om att renodla sjuksköterskeuppgifter för att kunna ha en lägre grundbemanning och i stället ta in undersköterskor som vikarier.

– Det är inte bra för en god och säker vård, säger Vårdförbundets avdelningsordförande Katarina Johansson.

Hon berättar att de sitter i flera samtal just nu med arbetsgivare lokalt och medlemmar som inte tycker att semesterplaneringen är bra och genomtänkt. Samtalen handlar också om att flera arbetsgivare säger till anställda att om de tar ut föräldraledighet under sommaren så får de inte ta ut semester.

– Det här har vi haft problem med i flera år, speciellt i landstinget. Vi försöker stötta medlemmarna och hävdar att arbetsgivaren har fel när de försöker skapa en praxis som innebär att en lagstiftning tar ut den andra.

Liksom förra året har landstinget bestämt att sommarerbjudanden kommer att tillämpas där det är absolut nödvändigt.

– Vi hoppas medlemmarna tar sina fyra veckors semester. De ska inte behöva vara med och upprätthålla den dåliga planeringen och rekryteringsarbetet och lösa problemen åt arbetsgivaren med allt för låg ersättning som kompensation.

 

Skåne

Det ser problematiskt ut, trots att Region Skåne tar in sjuksköterskor via bemanningsföretag kommer det förmodligen inte att räcka. Framför allt saknas operationssjuksköterskor.

– Dessutom har regionen valt att tacka nej till vikarier vid flera tillfällen för att de ansett att vikarierna har begärt för hög lön, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundet avdelning Skåne.

En del verksamheter stänger ner för att klara sommaren, men tidigare erfarenheter visar att det i stället ger överbeläggningar på andra avdelningar.

En del rekryteringar har också gjorts av sjuksköterskor från Danmark. Däremot är inte den danska specialistutbildningen likvärdig med den svenska, så det har inte löst problemet med brist på specialistsjuksköterskor.

Det finns också ett erbjudande från region Skåne till dem som tar ut mindre semester under sommaren. Om man tar ut max 15 dagars semester får man en bonus på 4 000 kronor, medan den som tar ut max tio dagars semester får en bonus på 8 000 kronor.

 

Stockholm

De stora sjukhusen har varit ute i god tid med att planera sommaren och annonsera efter vikarier, men det är stor brist på framför allt sjuksköterskor.

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna har man hittills lyckats täcka upp behovet till hälften, men arbetsgivaren vill inte införa bonusar.

Eftersom det inte är klart med semestrarna inom Karolinska i Solna och Huddinge än är många oroade och frustrerade över att inte kunna planera familjens sommarsemester i tid.

Från Stora Sköndal rapporteras att det ser ut att bli tuffare än någonsin eftersom en del sjuksköterskor på senare tid har sagt upp sig samtidigt som det är stor brist på vikarier.

På Södersjukhuset oroar man sig också för sommaren och anser att läget är mer bekymmersamt i år med olika smittor och ett redan högt tryck på sjukhuset. Bonusar är inte aktuellt, däremot högre löner för sommarvikarierna.

SOS Alarm tar inte in vikarier utan personalen får jobba enligt ett rullande schema. Mitt i sommaren, från den 1 juli, ökar ansvarsområdet för sjuksköterskorna med ytterligare fyra län att handlägga. Det finns en oro för att nyanställda inte ska hinna skolas in i tid.

 

Sörmland

Vårdförbundet har än så länge bara fått ett fåtal rapporter om situationen inför sommaren. Signaler har kommit om att landstinget planerar att stänga ännu fler vårdplatser än förra sommaren eftersom det är svårt att rekrytera vikarier.

 

Uppsala

På Akademiska sjukhuset är läget olika beroende på avdelning. Det är stor brist på barnsjuksköterskor, medan andra avdelningar som gynmottagningen, kvinnokliniken och neurologen rapporterat att bemanningen verkar vara ok inför sommaren.

Inom primärvården har man påbörjat semesterplaneringen, men det är långt ifrån klart. Från kommunerna finns inga rapporter än.

 

Värmland

Rapporter om sommarsituationen saknas hittills.

 

Västerbotten

Landstinget var ute i god tid och har bland annat skapat en sommarplaneringsgrupp där de fackliga organisationerna är representerade. Trots det ser läget bekymmersamt ut med brist inom alla Vårdförbundets yrkesgrupper. Specialistutbildade finns inte alls att få tag på.

Man försöker lösa situationen med befintlig personal, men än har inga bonusar eller särskilda sommaravtal diskuterats. Bemanningsföretag har kontaktats.

Ökad helgtjänstgöring och schemalagda dubbelpass förekommer också.

Eftersom förra sommaren upplevdes som mycket ansträngd med många dubbelpass och överbeläggningar finns en stor oro bland de anställda inför denna sommar och man befarar en försämrad arbetsmiljö, inte minst inom psykiatrin.

 

Västernorrland

Arbetsgivarna var tidigt ute, men det räcker ändå inte, utan det är stor brist på vikarier och det saknas framför allt specialistutbildade.

Kommunerna höjer lönerna för att locka till sig personal och i Örnsköldsvik har sjukhuset gått ut med ett erbjudande om 30 000 kronor extra för den som flyttar hela sin semester till maj eller september. Den som flyttar färre veckor får också en bonus; 4 000 kronor för en vecka, 12 000 för två veckor och 20 000 för tre veckor. Sjukhuset saknar 40 sjuksköterskor till sommaren.

Vårdförbundets avdelning anser att arbetsgivarna måste betala sommarvikarierna bättre och dessutom kunna erbjuda längre vikariat eller fasta anställningar. Eftersom organisationen är så slimmad befarar man att det kommer att bli högt tempo och stora krav på semestervikarierna.

– Det råder en tryckt stämning. Våra medlemmar är uppgivna, försöker ta en dag i sänder och hoppas att de ska få en sammanhängande ledighet utan att bli inringda under semestern, säger Maria Bäckman som är avdelningsordförande.

 

Västmanland

Vårdförbundet ser stora svårigheter i både landstinget och kommunerna. Man anser att lönerna är så låga att vikarier hellre söker sig till andra ställen.

Landstinget erbjuder sommaravtal till dem som avstår semesterveckor.

Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland, ser allvarligt på situationen. Hon anser att landstinget inte tar ansvar för patientsäkerheten, att man kör över personalens behov av ledighet och återhämtning. Vårdförbundet har framfört kritik tydligt till ledande politiker och chefer.

 

Västra Götaland

Regionen planerar att öppna ett så kallt sommarsjukhus för att kunna kapa köerna och säkerställa att alla får vård inom vårdgarantins gränser. Tanken är att anställda frivilligt ska gå in på sin semester för att arbeta med operationer och eftervård, mot att de får ekonomisk ersättning och i stället tar en semestervecka på hösten.

Vårdförbundet är kritiskt och menar att personalen behöver sin sommarledighet.

 

Örebro

Det är svårt att få tag på vikarier. I dagsläget saknas 45-50 sjuksköterskor och 5-10 barnmorskor. På USÖ, Universitetssjukhuset i Örebro, är arbetsgivaren generellt restriktiv med att bevilja semestrar under året och medlemmar har rapporterat till Vårdförbundet att det inte är ”tillåtet” att begära semester en helg, utan att man måste ta en hel vecka.

Planeringen för sommaren startade tidigt på USÖ. Akuten är prioriterad  och det har ryktats om att 75 procent av personalen där inte kommer att få ta ledigt i juli. Sommarvikarier rekryteras bland nyutexaminerade från universitetet.

Karlskoga lasarett drar ner till halva styrkan under tio veckor och har redan nu lyckats rekrytera de vikarier som behövs. För dem som arbetar blir det dubbelt så många jourpass som vanligt.

Lindesbergs lasarett saknar vikarier och har bara lyckats få tag på en hittills.

 

Östergötland

Arbetsgivarna är ute i god tid, men både på länets sjukhus och i kommunerna är det väldigt svårt att hitta vikarier. Det finns inte tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor för att täcka behovet.

Landstinget och kommunerna har olika förslag på sommaravtal och bonusar för att få medarbetarna att flytta på sin semester och ta extrapass.

En del medarbetare tycker att det är bra att kunna tjäna extra pengar, men de flesta vill hellre vara lediga och tycker att tiden är mer värd än pengarna. Arbetsgivarna försöker även skapa fler semesterperioder, vilket har orsakat missnöje.

Där det har varit problem tidigare somrar är de anställda mycket oroade inför den kommande sommaren. Tidigare neddragningar har gjort att alla marginaler försvunnit och redan innan sommaren balanserar verksamheterna på gränsen för vad som är patientsäkert.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida