Stress i medelåldern kan orsaka demens

Stress i medelåldern kan orsaka demens
Stress i medelåldern ökar risken att utveckla demens senare i livet, visar ny forskning. Foto: Colourbox

För första gången publiceras en svensk studie som visar på ett samband mellan stress och demens, särskilt Alzheimers sjukdom. För de mest stressade är risken mer än fördubblad.

Studien bygger på den så kallade kvinnoundersökningen i Göteborg som har följt en grupp kvinnor vid flera tillfällen ända sedan 1968. I undersökningarna ingick en fråga om psykologisk stress, som definierades som irritation, spänning, nervositet, ängslan, rädsla eller sömnproblem under en månads tid eller längre.

Fördubblad risk

Under de 35 år som kvinnorna följdes utvecklade 161 av deltagarna demens, vanligast var Alzheimers sjukdom. De kvinnor som hade rapporterat upprepade perioder av stress i medelåldern hade mycket större risk att utveckla demens. För de kvinnor som rapporterat stress vid samtliga tre undersökningar var risken mer än fördubblad.

– Det här är den första studie som visar att stress i medelåldern kan leda till demens senare i livet, säger doktoranden Lena Johansson.

Fler studier behövs

Stress har tidigare visat sig öka risken för hjärtkärlsjukdomar som exempelvis stroke, hjärtinfarkt och hypertoni.

– Våra studier ger ökad kunskap om riskfaktorer för demenssjukdom, men de behöver bekräftas av fler studier och kompletterande forskning. De flesta som uppgav att de var stressade fick ju inte demens, därför kan vi i nuläget inte ge några råd eller varna för faran med höga stressnivåer, säger Lena Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida