Stressamhälle

Töres TheorellI spåren av 90-talet144 sidorKarolinska institutet University Press 2006www.kiup.seisbn 01-8556-501-6

5 januari 2007

1990-talet innebar en stor påfrestning på det svenska samhället. Restaureringen av samhällsekonomin gick först; det drabbade framför allt dem med bräcklig anknytning till arbetsmarknaden. Åtstramningarna i den offentliga ekonomin ledde till att kortutbildade kvinnor fick lämna sina arbeten (läkarna och sjuksköterskorna behöll jobbet, undersköterskor och sjukvårdsbiträden blev arbetslösa).

Töres Theorell, professor emeritus med stressforskning som sitt område, visar att människor kände att de förlorade kontrollen över sina arbeten. Det blev »tjockt i luften« på många arbetsplatser. Fortfarande ökade inte de »tunga« somatiska sjukdomarna, men de stressrelaterade sjukskrivningarna ökade dramatiskt. Nu står vi inför en ny utmaning, fruktar han: sänkta statsinkomster kan leda till ett hårdare samhälle som ger ökad dödlighet och tyngre sjuklighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida