Stroke av stress?

Finns det ett samband mellan stress och stroke? Resultaten hittills har varit motstridiga, men nu kan en studie ha satt fingret på en tänkbar förklaring. ??

29 oktober 2009

En studie som har gjorts av ett forskarteam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att det bara är vid vissa typer av stroke som stress har betydelse.?

– Om det verkligen är på det här sättet måste bekräftas i framtida studier. Men om resultaten stämmer är det positivt. Då kan vi minska riskerna för folk att få stroke genom att lära dem stresshantering, säger läkaren Katarina Jood som har som lett studien.?

Nära 600 patienter fick inom tio dagar svara på ett frågeformulär om hur stressade de hade varit före insjuknandet i hjärninfarkt. Tydligast var sambandet mellan stress och de hjärninfarkter som uppstod på grund av proppbildningar i förkalkade kärl i halsregionen eller av proppar som hade bildats lokalt i hjärnans mindre kärl.??

Även i de fall där orsaken till hjärninfarkten är okänd tycktes stress spela in. Däremot sågs inget samband med stress vid hjärninfarkter orsakade av proppar som vandrat vidare till hjärnan från hjärtat.?

BMC Medicin online 2009-10-01.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida