Sundsvalls sjukhus får skarp kritik för underbemanning

Sundsvalls sjukhus får skarp kritik för underbemanning
Personalen på Sundsvalls sjukhus strokeavdelning riskerar sin hälsa, anser Arbetsmiljöverket. Arkivbild: Leendeleo

Arbetsmiljöproblemen vid Länssjukhuset i Sundsvall är en ständigt pågående följetong. Denna gång är det strokeavdelningen på sjukhuset som får kritik av Arbetsmiljöverket för att arbetsbelastningen är på tok för hög för personalen. Senast den 1 mars ska problemen vara åtgärdade. Om inte riskeras ett vite på en halv miljon kronor att utdömas.

15 februari 2012

De senaste två åren har personalen på Länssjukhuset i Sundsvall vid flera tillfällen slagit larm om omöjliga arbetsvillkor med ständiga överbeläggningar och reducerade personalresurser, exempelvis på hematologen och kvinnokliniken.

Strokeavdelningen

I oktober i fjol slog även personalen på sjukhusets strokeavdelning larm till Arbetsmiljöverket, som kom dit på inspektion strax före årsskiftet. 2010 reducerades personalen, med löfte om att även antalet sängplatser skulle minskas. Detta har inte skett, konstaterar Arbetsmiljöverket som noterat att flera medarbetare har känt sig tvungna att gå ner på deltid för att de på grund av arbetsbelastningen inte orkar arbeta heltid.

Samtidigt har vårdtiderna halverats, vilket innebär att inneliggande patienter är sjukare och tyngre att vårda. Arbetsmiljöverkets beskrivning ger en bild av en uttröttad personal som inte ges tid till återhämtning.

Sängar i badrummet

Avdelningen har ständigt pågående överbeläggningar som löses genom att placera patienter i badrum, behandlingsrum och korridoren.

Arbetsmiljöverket ställer nu en rad krav på arbetsgivaren för att arbetssituationen för personalen ska bli tillfredställande. Blanda annat öka bemanningen eller minska på antalet vårdplatser. Senast den 15 mars ska åtgärderna vara genomförda. Om inte kommer myndigheten att begära ut ett vite på en halv miljon kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida