Tbc-målet: Tingsrättens friande dom överklagas

Tbc-målet: Tingsrättens friande dom överklagas

Verksamhetschefen har inte gjort den riskbedömning som det var hans ansvar att göra. Det hävdar åklagaren i TBC-målet i Kristianstad och som överklagar tingsrättens friande dom. Arkivbild: Colourbox

Det finns ett stort behov av vägledning när orsakssambandet mellan en arbetsmiljöbrist och en sjukdom ska bedömas och Kristianstad tingsrätt har dömt fel. Därför är det viktigt att målet prövas i högre rätt, anser åklagaren och överklagar den friande domen.

Det var i februari 2009 som en sjuksköterska på infektionskliniken i Kristianstad insjuknade efter att i november året före ha vårdat en patient med TBC. Tingsrätten slog fast att hon hade smittats genom att återanvända andningsskyddet. Återanvändningen av andningsskydd var allmänt utbredd på kliniken.

Hänvisar till föreskrift

Tingsrätten friade den dåvarande verksamhetschefen som stod åtalad för att ha orsakat sjuksköterskans sjukdom genom att inte ha tagit sitt arbetsmiljöansvar. De rutiner Vårdhygien Skåne hade tagit fram om andningsskydd sa nämligen ingenting om återanvändning. Åklagaren Lotten Loberg skriver i sin överklagan att frånvaron av riktlinjer gör riskbedömningen än viktigare.

Hon hänvisar till föreskriften om Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården som hon anser går att tillämpa även på arbetsmiljöfrågor. I den slås verksamhetschefens ansvar fast att ta fram och dokumentera rutiner för systematiskt kvalitetsarbete, liksom ansvaret att följa upp och analysera verksamheten utifrån patientsäkerhet, kvalitet och risker.

”Att göra riskbedömningar och ta fram rutiner är inget ovanligt för en verksamhetschef. Hade han hört efter hur andra infektionskliniker gjorde skulle han ha sett att man inte återanvände andningsskydden vare sig i Stockholm, Göteborg eller Lund”, skriver åklagaren. Dessutom borde verksamhetschefen ha tagit del av tillverkarens information på bipacksedeln där det framgår att produkten är avsedd för engångsbruk.

Klarlagt orsakssamband

”Om han hade infört rutinen att använda skydden som de var tänkta skulle sjuksköterskan inte ha smittats”, skriver åklagaren. Det finns därför ett orsakssamband mellan frånvaron av riskbedömning och åtgärder och sjukdomen.

Att i efterhand konstatera att infektionsklinikerna i Karlstad och Karlskrona också återanvände andningsskydden fritar inte verksamhetschefen från skyldigheten att göra en självständig bedömning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida