Tbc–smittad sjuksköterska nekas ersättning

Sjuksköterskan som smittades av tbc på jobbet fick nej när hon ansökte om ersättning för arbetsskada. Susi Nilsson från Vårdförbundets Skåneavdelning är kritisk. "Vem kan säga att man inte lider? Det här är lika mycket en skada som när man blir av med ett finger", säger hon.

5 februari 2010

Vårdfacket har tidigare berättat om en sjuksköterska på en infektionsklinik vid Centralsjukhuset i Kristianstad som smittades av en patient med öppen tbc. På avdelningen var det rutin att återanvända andningsskydd för engångsbruk, enligt uppgift för att spara pengar.

I februari 2009 blev sjuksköterskan sjuk och efter flera veckors utredande konstaterades att hon hade drabbats av en tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna.

Hon ansökte om ersättning från Afa Försäkring men fick nej med hänvisning till att besvären måste har kvarstått i mer än 180 dagar från den så kallade visandedagen, vilket vanligtvis är den första dagen som man söker läkare eller blir sjukskriven. Personligt lidande räcker alltså inte, utan man måste ha kostnader i form av till exempel lönebortfall på grund av sjukskrivning eller besvär i form av invaliditet.

– Finns det inget sådant, kan vi inte heller pröva arbetsskadan, säger Helen Claesson, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.

Bland annat råder det delade meningar om vad som ska räknas som visandedagen. Afa Försäkring börjar räkna från april 2009 men då hade sjuksköterskan redan fått behandling i flera veckor och legat på sjukhus.

Begärt rättshjälp

Nu har Vårdförbundet lämnat över fallet till LO-TCO Rättskydd som ger juridisk hjälp åt fackliga organisationer. Förhoppningen är att Afa Försäkring ska ompröva sitt beslut och betala ut ersättning till sjuksköterskan.

Sjuksköterskan går fortfarande på kortison och är både förvånad och besviken.

– Man blir helt häpen. Det känns konstigt att behöva bråka om detta. Jag trodde att sådant här skötte sig självt men som det ser ut just nu får jag inte ersättning trots att jag har smittats på jobbet, säger hon.

Snäv definition

Susi Nilsson, förtroendevald vid Vårdförbundets Skåneavdelning, tycker att definitionen av arbetsskada är för snäv. Även om sjukdomen läker ut, måste man leva med att den kan blomma upp igen.

– Bakterierna kapslas in och kan poppa upp i framtiden om immunförsvaret skulle bli nedsatt av någon anledning. Det gör mig orolig och därför måste vi driva detta, säger hon.

Dessutom har man redan lidit skada i form av en lång och krävande behandling under nio månader, menar Susi Nilsson.

– Det är en tid fylld med restriktioner som att man inte får sola eller bli gravid. Dessutom är det inte ovanligt med leverpåverkan. Det är väl en skada i sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida