TCO: Lärare och sjuksköterskor jobbar mest övertid

TCO: Lärare och sjuksköterskor jobbar mest övertid
Eva Nordmark, ordförande för TCO, ser många likheter mellan lärarnas och sjuksköterskornas arbetssituation.

Vårdförbundets medlemmar har tillsammans med lärarna den mest pressade arbetssituationen bland TCO-förbundens yrkesgrupper. Hälften jobbar övertid varje vecka och saknar hjälp av chefen att prioritera när arbetsuppgifterna hopar sig.

3 november 2011

Högskoleutbildade kvinnor inom välfärdssektorn som lärare, skolledare, sjuksköterskor och socionomer har mycket gemensamt, visar en undersökning som TCO har gjort. Många kämpar med höga krav i arbetet, men har litet inflytande över sin arbetssituation. 

– De här yrkesgruppernas arbetssituation är i längden ohållbar. I allmänhet älskar man sitt yrke. Men förutsättningarna för att uträtta ett bra jobb har försämrats, säger Eva Nordmark, ordförande för Tjänstemännens centralorganisation, TCO, i ett pressmeddelande.

Vanligast med övertid

I undersökningen sticker särskilt Lärarförbundets och Vårdförbundets medlemmar ut.

  • Ungefär varannan medlem i dessa förbund arbetar övertid varje vecka.
  • 50 till 60 procent uppger att de arbetar under hög anspänning.
  • Endast 1 av 10 tycker att de får stöd och hjälp av sin chef att prioritera bland arbetsuppgifter när tiden inte räcker till.

Tar med tankar på jobbet hem

Jämfört med lärarna är Vårdförbundets medlemmar bättre på att släppa tankarna på jobbet när de går hem. 70,9 procent av medlemmarna i Lärarförbundet svarar att de inte kan koppla av arbetet när de är lediga, jämfört med 45,7 av Vårdförbundets medlemmar.

Det är också vanligare att lärare blir kroppligt uttröttade av sitt arbete. 57,5 procent av lärarna svarar ja på den här frågan jämfört med 46,5 procent av Vårdförbundets medlemmar, enligt TCO:s statistik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida