TEAM. Hierarkier hinder för att använda allas kunskap

29 oktober 2009

Tanken med teamarbete i öppenvårdspsykiatrin är att de olika kompetenserna ska berika varandra och ge fördjupade kunskaper till patientens fromma. Men hier­arkin gör att omvårdnads­personalens kunnande utnyttjas mindre än läkarnas och psykologernas. Det upptäckte psykologen Suzanne Blomqvist som video­filmade 30 behandlingskonferenser. Avhandlingen Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team försvarade hon vid Linköpings universitet i oktober.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida