Traumaflytt oroar personalen på Näl

Oron på Näl är stor efter att traumaenheten öppnades. ”Ska patienter behöva dö?” skriver en sjuksköterska i ett brev till sjukhusledning och politiker.

I går onsdag flyttades traumaenheten från Uddevalla sjukhus till Näl i Trollhättan. Som Vårdfacket tidigare rapporterat har personalen på Näl länge plågats av stress och överbeläggningar. Ovanpå det kommer alltså flytten av traumaenheten precis innan sommaren då antalet patienter ökar kraftigt.

Personalstyrkan minskas

Sjuksköterskan Randi Sandved Gustafsson på Näl har skrivit ett kritiskt brev till ledningen för Nu-sjukvården och Socialstyrelsen. ”Ska patienter behöva dö för att vi inte hinner med?” frågar hon i brevet som citeras av lokaltidningen Ttela.se. Hon arbetar på kirurgisk akutavdelning 63, KAVA, där personalstyrkan minskas med en tjänst nattetid. Även ortopedläkarna är starkt kritiska att flytten sker nu.

Inget gehör

Haide Gårdlind Mellgren är förtroendevald för Vårdförbundet på Näl. Hon har flera gånger tagit upp personalens oro med arbetsgivaren utan att få gehör.

– Vi frågar hela tiden hur de tänker lösa detta ur arbetsmiljösynpunkt. Risken för personalflykt är påtaglig och korttidssjukskrivningarna ökar, säger hon.

Är det farligt att söka som patient?
– Jag kan varken svara ja eller nej på den frågan. Men när personalen uttrycker sin oro på det här sättet måste det tas på allvar, säger hon.

Till Ttela.se säger Peter Spjuth (v), vice ordförande i NU-styrelsen, att flytten av traumaenheten grundar sig på utredningar av medicinsk expertis och är planerad sedan länge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida