Tre fackförbund anmäler psykiatrin i Varberg till Arbetsmiljöverket

Tre fackförbund anmäler psykiatrin i Varberg till Arbetsmiljöverket
– Arbetssituationen för personalen i psykiatrin har varit övermäktig en längre tid och nu behövs långsiktiga och konkreta åtgärder, säger Margot Kamruddin på Vårdförbundet i Halland.

? Situationen för personalen är ohållbar, anser skyddsombuden från Vårdförbundet, Kommunal och Saco.

Det har varit ett hårt tryck under en lång tid inom den psykiatriska slutenvården i Varberg och öppenvården i Halmstad.

Resurskrävande patienter och många extravak, höga sjukskrivningstal och ökad personalomsättning är några av orsakerna till den pressade arbetssituationen.

Kortsiktiga lösningar

– Ledningen har svarat med att öppna och stänga vårdplatser allt efter hur tillströmningen av patienter sett ut, men det löser inget på lång sikt. Arbetssituationen är otrygg, säger Margot Kamruddin på Vårdförbundet i Halland.

Personalen arbetar hårt och flera sjuksköterskor har uttryckt oro, både för patientsäkerheten och för sin egen legitimation.

De psykosociala sjukskrivningarna har blivit allt fler, och även om arbetsgivaren är redo att ta in vikarier så finns det ingen bemanningspersonal att tillgå, enligt Vårdförbundet.

Åtgärderna räcker inte långt

I början av juni lämnade de tre fackförbunden en arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren.

Förvaltningen inom psykiatri i Region Halland svarade med en redovisning av såväl vidtagna som planerade åtgärder.

Bland annat har patienter flyttats till andra vårdgivare, en vårdplatskoordinator har tillsatts för att avlasta personalen och samarbetet med kommunen har intensifierats.

Men fackförbunden är inte nöjda med de svar som de fått från arbetsgivaren och har därför lämnat över anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Redovisningen är mer som en analys än en åtgärdsplan och innehåller allt för få konkreta och långsiktiga mål. Som det ser ut nu får vi vara glada om det ens räcker för att klara sommarsituationen, säger Margot Kamruddin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida