Tröttkörd personal leder till konflikter på jobbet

Tröttkörd personal leder till konflikter på jobbet
Den höga arbetsbelastningen inom sjukvården leder till tröttkörd personal, konflikter och sjukskrivningar, anser huvudskyddsombuden. Arkivbild: Mostphotos

De psykosociala arbetsmiljöproblemen har ökat på senare år, visar Vårdfokus enkät bland huvudskyddsombud.

Vårdfokus skickade ut en enkät till 142 huvudskyddsombud i Vårdförbundet. 102 svarade och samtliga – utom tre – anser att det finns psykosociala arbetsmiljöproblem på de arbetsplatser de ansvarar för. Många anser att problemen har ökat de senaste åren.

Så här berättar ett av huvudskyddsombuden: ”De dåliga arbetsvillkoren skapar konflikter och leder till att folk tappar orken att kämpa. Tidigare hade vi framtidsplaner – nu känner sig alla överkörda av arbetsgivaren. Det är sorgligt.”

  • 89 procent svarar att problemen märks genom att personalen är tröttkörd.
  • 61 procent svarar att de leder till konflikter i arbetsgruppen och lika många att personal sjukskrivs på grund av utmattning.
  • 22 procent anser att den dåliga arbetsmiljön leder till mobbning.

För hög arbetsbelastning

De flesta, 87 procent, anser att orsaken till arbetsmiljöproblemen är hög arbetsbelastning. Men 77 procent svarar också att de beror på ledningsproblem och nästan lika många att brist på återhämtning är orsaken.

”Anställ mer personal” – är det vanligaste svaret när huvudskyddsombuden får komma med förslag till lösningar. Många efterlyser närvarande chefer, mer förstående chefer och chefer som ser till helheten och inte bara till produktion och budget.

Ett annat önskemål är att arbetsgivarna hade mer kunskap och tog mer ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen är bara en ramlag – och dessutom en sexistisk sådan, enligt Maria Steinberg, jurist och forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

– Lagen tar inte upp frågor som rör arbetsplatser inom vård, skola och omsorg. Den är fortfarande anpassad efter den verklighet som gäller män inom industrin, trots att 80 procent av alla arbetstagare numera är anställda inom tjänstesektorn, säger hon.

Ny föreskrift på gång

Arbetsmiljöverket gör nu ett tredje försök att ta fram en föreskrift för den psykosociala arbetsmiljön. Den heter föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö och ska kompletteras med en vägledning om hur psykisk stress i arbetslivet ska motverkas. Uppdragsledaren Tomas Rosenblad räknar med att den ska börja gälla hösten 2015.

– En ny föreskrift på det psykosociala området behövs verkligen. För att arbetskraften ska orka hela arbetslivet, men också för rättsäkerhetens skull. Arbetsmiljölagen är en ramlag med otydliga krav och arbetsgivare behöver veta vilka regler som gäller, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida