Sommarbemanning 2019

Tuff sommar på sjukhuset i Sundsvall

Tuff sommar på sjukhuset i Sundsvall
Åsa Holgersson är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland.

Sällan har sommaren varit så tuff för Vårdförbundets medlemmar på länssjukhuset i Sundsvall som i år. Många är uppgivna och utmattade, en del gråter, andra har sagt upp sig. Tre gånger har Arbetsmiljöverket varit på plats.

21 augusti 2019

– På alla tre sjukhusen i länet har sommaren varit tung för personalen. Men Sundsvall är det största sjukhuset och där har det varit värst. Den här sommaren har varit värre än tidigare år, säger Åsa Holgersson, Vårdförbundets avdelningsordförande i Västernorrland.

Hon berättar att antalet avdelningar som slogs ihop och vårdplatser som stängdes var betydligt fler inför denna sommar jämfört med förra.

Snirklar sig fram mellan sängarna

– Arbetsgivaren säger att man gör det för arbetsmiljöns skull. Men den blir ju inte bättre för att man minskar antalet vårdplatser. Eftersom intaget av patienter fortsätter i samma takt som tidigare får sjuksköterskorna i stället snirkla sig fram mellan sängar i korridorer, matsalar, badrum och  behandlingsrum, säger Åsa Holgersson.

I morse intervjuades hon om den kaosartade situationen av SVT Västernorrland. Samtidigt sändes ett inslag där sjukhusdirektören Lena Carlsson fick ge sin syn på situationen. Hon berättar att hon ”fått signaler” om att sommaren varit tuff, men att det ”fungerat bra ur patientsäkerhetssynpunkt”.

Uppgivna och slutkörda

– Det var precis det svar jag trodde att hon skulle ge. Men sjuksköterskorna som vi har pratat med är uppgivna, de gråter och är slutkörda. Enligt dem har det varit och är fortfarande kaosartat på vissa arbetsplatser. Det är klart att det påverkar patientsäkerheten, men det säger aldrig en arbetsgivarrepresentant. De säger alltid att det har fungerat bra. Sen hur personalen mår verkar de inte vara så jättebekymrade över.

Vårdförbundet har tillsammans med Kommunal tagit kontakt med Arbetsmiljöverket under sommaren. Tre gånger har myndigheten besökt arbetsplatser där det varit som tyngst. Något utlåtande därifrån har dock inte kommit ännu.

Inte slut med sommaren

Åsa Holgersson befarar att den ansträngda situationen kommer att hålla i sig ett bra tag till.

– Sommarsituationen förlängs ju för varje år som går eftersom regionen erbjuder medarbetarna att sälja sina semesterveckor, vilket många också har gjort. De personerna ska nu ha sina semestrar i september, oktober och november. Så det kommer fortsatt att finnas stort behov av Vårdförbundets fyra yrkesgrupper, säger hon.

Att situationen ser ut som den gör tycker Åsa Holgersson däremot inte är förvånande. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp där bristen är störst, men det saknas även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vill se bättre arbetsvillkor

– För att attrahera dem och få dem att stanna kvar måste man som arbetsgivare ha något att erbjuda, man måste vara attraktiv. Våra medlemmar vill ha bra arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, bra kompetensutveckling, bra löner och bra löneutveckling. Vi har pratat om det i flera år med arbetsgivaren, men det händer för lite, för långsamt och inte i tillräcklig omfattning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida