Två tredjedelar av akutpersonalen tycker arbetet är psykiskt tungt

Två tredjedelar av akutpersonalen tycker arbetet är psykiskt tungt
Akutpersonal upplever ofta hög fysisk och psykisk press. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin som bygger på enkätundersökningar från 250 personer som arbetar inom akutsjukvården. Arkivbild: Mostphotos

En ny studie vid Sahlgrenska akademin visar att akut- och ambulanspersonal arbetar under hög fysisk och psykisk press.

Studien bygger på enkätundersökningar från omkring 250 personer som arbetar inom akutsjukvården. Resultaten visar att två av tre som arbetar på en akutmottagning tycker att jobbet är psykiskt påfrestande. Inom ambulansen säger en av tre samma sak.

Högre flöden, högre stress

Ju högre patientflöden desto större blir stressen. Allra värst är det när barn är inblandade, menar Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin.

– Den psykiska arbetsbelastningen är framför allt kopplad till ett högt flöde av patienter vars liv var i akut fara, och är särskilt påtaglig när patienten är ett barn. Personalen vet vad de ska göra, men hinner inte med när flera patienter i livsfara står på tur samtidigt, säger Agneta Grimby.

En tredjedel av de svarande ansåg sig tvingade att ensamma utföra snabba och radikala insatser på jobbet. Majoriteten tyckte att kraven i arbetet är högt ställda.

Nöjda med sitt arbete

Samtidigt finns också ljuspunkter. Ambulanspersonalen var överlag mycket eller ganska nöjda med sitt omhändertagande av svårt sjuka.

– Vi kan också se att de som svarade på frågorna sällan är sjukskrivna, att de har stannat många år i sitt yrke och tycks vara välmotiverade. Överlag har de bra arbetskollegor, och de stärks av att kunna hjälpa medmänniskor och få feedback av tacksamma vårdtagare, säger Agneta Grimby.

Personalens önskelista över vad som skulle kunna gör arbetet mer uthärdligt toppas av kortare arbetstid, längre semester och mindre skiftarbete.

För att läsa en sammanfattning av studien, se länk till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida