Unga kvinnor sover dåligt på grund av oro för jobbet

Unga kvinnor sover dåligt på grund av oro för jobbet
Arbetsmiljöundersökningen visar att unga kvinnor har svårt att sova på grund av jobbet. Arkivbild: Colourbox

Arbetsmiljöverkets stora undersökning av hur vi mår på våra arbetsplatser visar att den psykiska och fysiska arbetsmiljön för kvinnor mellan 16 och 29 år har försämrats.

18 juni 2014

Arbetsmiljöundersökningen för 2013 är den senaste av de undersökningar som Statistiska centralbyrån vartannat år genomför på uppdrag av Arbetsmiljöverket. De största förändringarna jämfört med tidigare gäller de unga kvinnornas arbetsmiljö.

– Vi blev förvånade över att den negativa förändringen var så stor. Det är känt att kvinnor inom vård, omsorg och handel, har en alltmer pressad arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket gör stora satsningar på kvinnodominerade branscher. Vi gör också insatser som riktar sig till unga, men behöver titta mer på gruppen unga kvinnor, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Sömnproblemen ökar

Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är exempel på problem som ökar bland unga kvinnor. Fler uppger också att de har kroppsliga besvär; de är uttröttade i kroppen och de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldersgrupper har svårt att sova på grund av tankar på arbetet. En grupp som har svårt att koppla bort tankarna när de är lediga är kvinnor som är grundskollärare. 81 procent av dem svarar att de har svårt att koppla av på fritiden.

Höga krav på sjuksköterskor

Sjuksköterskor utmärker sig när det gäller hög anspänning.

– Gruppen sjuksköterskor sticker ut genom att svara att de är kroppsligt uttröttade, men inte när det gäller de psykosociala frågorna. Hög anspänning mäts genom frågor om höga krav och liten möjlighet till inflytande. Där ligger sjuksköterskor högt, säger Anna Ponton Klevestedt.

Hot och trakasserier ökar

Frågor om hot och våld visar att fler kvinnor än män utsätts, men att andelen unga män som uppger att de har utsatts har ökat. Fler kvinnor än tidigare har utsatts för trakasserier på grund av kön.

– Vår uppgift där är att trycka på arbetsgivarna så att de ser till att det finns möjlighet att lyfta missförhållanden på arbetsplatsen. Att det finns rutiner för att ta upp frågor om rör arbetsklimatet är viktigt. Vi påpekar sådana åtgärdsbehov för arbetsgivarna.

Fakta

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Ett urval bland alla sysselsatta i Sverige svarar på frågorna. 2013 intervjuades cirka 13 000 personer via telefon och enkäter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida