Usla lokaler ger dålig arbetsmiljö på Sundsvalls sjukhus

Lokalerna på akutgeriatriken är slitna och otidsenliga. När antalet sjuksköterskor och undersköterskor minskade blev situationen ohållbar. Vårdförbundet har därför gjort en arbetsmiljöanmälan.

Det handlar om den akutgeriatriska avdelningen 17 B på Sundsvalls sjukhus. Skyddsombudet Eva Aspholm, Vårdförbundet, beskriver gamla, slitna och olämpliga lokaler för den verksamhet man bedriver. Patienterna försvinner från avdelningen, hot och våld är vardagsmat. Anmälningarna om avvikelser är legio; mellan 50 och 100 under de senaste två och ett halvt åren.

– Nu under 2010 har vi också märkt att antalet avvikelser som gäller arbetsmiljöproblem har ökat markant, säger Eva Aspholm, som också är avvikelsesamordnare på avdelningen.

6:6a-anmälan

Nu har dessutom neddragningarna på sjukhuset lett till att det finns färre sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen. Då blir situationen ohållbar.

– Så nu har vi skrivit en anmälan enligt 6:6a i arbetsmiljölagen, berättar Eva Aspholm.

Anmälan har gått till arbetsgivaren. Senast den 31 maj ska ledningen ge besked om hur de ska tackla de brister som facket har påvisat. Om inte Vårdförbundet är nöjt med de åtgärder som ska vidtas aktiveras anmälan hos Arbetsmiljöverkets regionala kontor i Härnösand.

Enhetschefen Anders Högström håller med om att lokalerna är dåliga.

– De ger en dålig arbetsmiljö, och det är det inte roligt att vara chef för, säger han.

För lite personal

Bemanningen är också ett problem. Nu finns tio sjuksköterskor på avdelningen tillsammans med 16 undersköterskor. Mindre kan det inte vara för att få verksamheten att gå ihop rent schematekniskt, men Anders Högström tycker att det är för lite personal för den dagliga verksamheten.

Men en liten ljusning finns det: från 1 september ökar sjuksköterskebemanningen. Avdelningen får 2,5 sjuksköterskor fler.

En förnyelse av lokalerna har stått på dagordningen länge. Det finns färdiga ritningar över hur en tom lokal skulle kunna byggs om. Men nu är det stopp för alla ombyggnader.

– Ritningen hänger på väggen, det är allt vi har fått, säger Eva Aspholm.

”Kan inte ockupera”

Anders Högström är också bekymrad över att avdelningen tycks bli kvar i de gamla lokalerna.

– Så länge det finns ett hopp om att få flytta till bättre lokaler härdar man ut även om det är jobbigt. När den moroten är borta så påverkar det förstås arbetsmiljön, säger han.

Det finns tomma och mer ändamålsenliga lokaler. Egentligen skulle avdelningen kunna flytta omedelbart.

– Men någon måste ge klartecken; vi kan ju inte bara ockupera nya lokaler, säger han.

Den 31 maj ska arbetsgivaren ha svarat på skyddsombudets skrivelse. Anders Högström hyser hopp om att det ska gå att tillgodose kraven.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida