Utbrett missnöje med ledningen bland Sahlgrenskas anställda

Mer än hälften av de anställda på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg saknar förtroende för sjukhusledningen enligt en ny medarbetarenkät.

Av de 10 700 som besvarade sjukhusets medarbetarenkät var två tredjedelar missnöjda med ledningen. Störst var missnöjet på Mölndals sjukhus, där tre av fyra inte hade något förtroende för ledningen. Det förvånar inte Susanne Blom, Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset.

– Många är sorgsna och uppgivna och säger att de inte orkar mer, berättar hon.

Socialstyrelsen kritiserade

Sahlgrenska universitetssjukhuset har ett sparbeting som medfört anställningsstopp och neddragningar samtidigt som det görs strukturomvandlingar.

– Man flyttar enheter och personal men ger inte de anställda tid att jobba ihop sig. All akut ortopedi har flyttat till oss i Mölndal, och vi har fått personal från både Sahlgrenska och Östra samtidigt som vi har mycket överbeläggningar, berättar Susanne Blom.

Socialstyrelsen har granskat organisationen på Mölndals sjukhus i samband med omorganisationen och skrivit en rapport.

– Vi fick kritik på många punkter, bland annat på arbetsmiljön. Med facit i hand kan vi konstatera att omorganisationen där inte gick lika bra som vi hade hoppats, konstaterar personaldirektör Lars Rydhede.

Han påpekar att medarbetarenkäten omfattade tio olika områden, och att det var just när det gällde förtroendet för ledningen som missnöjet var utbrett.

Alla chefer ska engageras

– Nedskärningar och ett antal omorganisationer spelar säkert en roll här – sånt skapar förstås otrygghet ? men det är nog inte hela förklaringen. Förtroendet för den närmaste chefen är ganska stort, men i stora organisationer är det ofta ett glapp till den mer avlägsna ledningen, säger Lars Rydhede.

Enkätsvaren kommer nu att brytas ner på de olika enheterna och varje chef med mer än fem anställda får sina resultat.

– Vi tar det här på absolut största allvar. Alla chefer på alla arbetsplatser ska nu tillsammans med de fackliga organisationerna arbeta med att förbättra de områden där de har fått dåliga resultat. Om ett år gör vi en ny medarbetarenkät och då hoppas vi  få ett bättre resultat, säger Lars Rydhede.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida