Vara för överens är inte bra

Gemensamma övningar, många möten och flera dagars kick-off är ingen garanti för bra samarbete i arbetsgrupper. Tvärtom. Forskaren Cecilia Enberg vid Linköpings universitet har funnit att för mycket tid för att jämka ihop sig till och med kan bli resursslöseri. Ge tid till individer att reflektera på egen hand. Olika infallsvinklar på problem inte bara berikar utan är i många fall en förutsättning för att projekt ska lyckas, säger hon.

Avhandlingen heter: Knowledge integration in product development projects.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida