Vården på agendan

Så här i »halvtid« tycker jag att ett av regeringens viktigaste initiativ är tillsättandet av Värdighetsgarantiutredningen.

Det ger en viktig signal om att man vill ha andra »styrmedel« än enbart ekonomiska, organisatoriska och kvantitativa. Tyvärr har vi kunnat konstatera att när man sedan, med koppling till vårdval i primärvården, planerar en lag om fri etablering i hela landet, så handlar det mer om hur vården ska genomföras. Utan att det åtföljs av några krav på kvalitet eller styrning utifrån vilka resultat politikerna förväntar sig.

Det finns också många regerings­förslag i höstens budgetproposition som berör vården och Vårdförbundets medlemmar. Det handlar bland annat om satsningar på forskning, företagshälsovård, äldrevård, vårdköer och psykiatri. Många av förslagen är bra och berör områden som absolut bör prioriteras. Men liksom i de flesta rikspolitiska sammanhang blir perspektivet lätt för snävt.

Ett exempel är satsningen på att korta vårdköerna. Det är visserligen bra att belöna det som fungerar, men att korta köerna är inte enbart en resursfråga. Det handlar om system och organisation. I allra högsta grad handlar det om att använda befintliga resurser på ett smartare sätt. Att varje yrkesgrupps kunskap kommer till nytta för att nå bästa och mest effektiva vård. Det finns många exempel på uppgifter som våra yrkesgrupper har kunskap att utföra, men som system och organisation sätter stopp för. Våra politiker behöver få sig en rejäl ögonöppnare för att kunna vidga perspektiven.

Ett annat område som aktualiserats är äldrevården och hur äldre människor medicineras. Det är ett enormt problem att läkemedel används som substitut för omvårdnad. Forskning visar att omvårdnadsinsatser och specialistkunskaper om äldres behov förbättrar de äldres välbefinnande utan hjälp av mediciner. Men det väljer kommunerna att ignorera. Inom den kommunala omsorgen saknas det i många fall helt incitament för personalen att vidareutbilda sig. Samtidigt står platser tomma på specialistutbildningarna. Det är inte hållbart att fortsätta lita till att var och en ska bekosta en utbildning som sedan varken ger större utvecklingsmöjligheter eller någon betydande skillnad på lönespecifikationen. Arbetsgivarna måste handla snabbt för att rätt kompetens ska komma på plats för alla de 250 000 äldre som behöver ta del av äldrevården.

Vi blir fler! Färsk medlemsstatistik från halvårsskiftet visar att Vårdförbundet har nästan 4 000 fler medlemmar i år än vid samma tidpunkt förra året. Nu är vi nästan 112 000 medlemmar. Det är förstås glädjande att så många fler väljer att vara med och ser värdet i vår gemenskap. Det ska bli otroligt roligt att genomföra den politiska delen av vår kongress den 26-27 november. Det är en stor mängd frågor som kongressombuden ska besluta om under de två dagarna. Många spännande förslag, idéer och motioner som kommer att få stort genomslag under den kommande kongressperioden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida