Vårdförbundet anmäler Akademiska

Vårdförbundet anmäler Akademiska
Vårdförbundets huvudskyddsombud anmäler en av lungavdelningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarens beslut att stänga fem vårdplatser på en lungavdelning på Akademiska sjukhuset räcker inte. Arbetssituationen är så pressad att flera sjuksköterskor har slutat och underbemanningen kvarstår. Nu gör Vårdförbundets huvudskyddsombud en anmälan till Arbetsmiljöverket.

20 april 2012

Vårdförbundets huvudskyddsombud på Akademiska sjukhuset i Uppsala suckar tungt över arbetsmiljön på lungavdelningen 50 E. Tills sist blev situationen så allvarlig att förbundet yrkande på att stänga vårdplatser.

– Vi har länge påtalat att situationen på avdelningen har varit ohållbar. Avdelningschef och verksamhetschef har lyssnat, men inte chefer på högre nivå och tills sist kände jag mig tvungen att yrka på att vårdplatser skulle stängas. Jag kan inte minnas att det någonsin har hänt tidigare, säger huvudskyddsombudet Maj Wineström.

I flera månader har personal och fackförbund försökt att göra arbetsgivaren uppmärksam på den pressade arbetssituationen. Sjuksköterskorna har tvingats till så mycket övertid att korttidssjukskrivningarna har ökat – under mars månad hade avdelningen 50 sjukdomsfall – och nu har flera sagt upp sig.

– Arbetsmiljön är riktigt dålig och det gäller inte bara den här avdelningen. Det är märkligt att arbetsgivaren inte har tagit det här på allvar, säger Maj Wineström.

Varje anställning prövas

När arbetsgivaren i början av veckan tog beslutet att stänga fem av avdelningens 26 vårdplatser var det för sent. Eftersom flera sjuksköterskor har slutat är avdelningen fortfarande underbemannad och att rekrytera nya är inte lätt. Varenda anställning måste prövas ur ekonomisk synpunkt.

– Ekonomin är överordnad allt – till och med bemanningen och jag skulle vilja att Arbetsmiljöverket också prövar det ur arbetsmiljösynpunkt. När cheferna på hög nivå säger att vi inte har råd att anställa sjuksköterskor drabbar det dem som redan är anställda, säger Maj Wineström.

Stängningen av vårdplatser kom inte bara för sent, den är också tillfällig. På måndag skickar Vårdförbundet in sin 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida