Vårdförbundet försäkrar sig om goda arbetsvillkor i Kina

Vårdförbundet försäkrar sig om goda arbetsvillkor i Kina
På fabriken i södra Kina tillverkas profilprodukter åt Vårdförbundet. Här arbetar 200 personer, arbetstiden är mellan 07.30 och 19.00, med två timmars lunch. Foto: Lasse Bengtsson.

De flesta av Vårdförbundets profilprodukter tillverkas i Kina. Nu har en representant för förbundet varit där och sett att arbetarna har rimliga arbetsvillkor och att produktionen sker på ett miljövänligt sätt.

Vårdförbundets studentkassar är ett exempel på profilprodukt som tillverkas på företag i Kina och Hong Kong. Lasse Bengtsson, ansvarig för profilprodukter på förbundets kommunikationsavdelning, har varit på plats för att förvissa sig om goda arbetsvillkor och minsta möjliga miljöpåverkan.

Det som framför allt imponerade på Lasse Bengtsson var att han hade full frihet att gå runt, att fotografera och filma.

Om arbetsvillkoren för de anställda på fabriken kan sägas vara bra eller inte har han däremot svårt att uttala sig om.

– Det är svårt att säga vad som är bra med kinesiska mått mätt, men jag såg att arbetsvillkoren var rimliga. De anställda hade reglerade arbetstider, raster och pauser inlagda, och bostad ordnad av företaget, säger han.

Ett certifikat i handen

Lasse Bengtsson fick i sin hand ett certifikat, en sorts standard med olika kvalitetskriterier uppfyllda. Ingen garanti, men ändå ett dokument som säger att fabrikerna i Kina och Hongkong har uppfyllt kraven på goda arbetsvillkor och på att de inte använder barn som arbetskraft.

De ansvariga på Vårdförbundet vill på det här sättet vara säkra på att de produkter som tillverkas på andra håll i världen produceras på ett sätt som uppfyller kraven i alla led: vid tillskärning, sömnad, slutkontroll och transport.

”Lågt pris inte detsamma som juste affär”

– Med den här resan har vi i nuläget gjort vad vi kan för att säkerställa att det går till på rätt sätt. Ett lågt pris är inte alltid en juste affär, säger Lasse Bengtsson.

Merparten av Vårdförbundets profilprodukter produceras i Kina, men tillverkning sker även i länder som Turkiet och Tyskland. Samtliga leverantörer ska fylla i en blankett där de garanterar att kollektivavtal, registrerings- och skattebevis samt miljöpolicy finns.

De ska också skriva under på att de respekterar ILO:s kärnkonvention och FN:s barnkonvention.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida