Vårdförbundet hotar stoppa övertidsarbete på Hässleholms sjukhus

Vårdförbundet hotar stoppa övertidsarbete på Hässleholms sjukhus
Personalen hinner inte med allt arbete efter operationerna. Foto: Colourbox

Arbetsmiljön på operationsavdelningen vid Hässleholms sjukhus hotar personalens hälsa. Flera är redan sjukskrivna och senast i dag vill skyddsombuden se acceptabla åtgärder. Annars kommer de att stoppa övertidsarbetet.

Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud på operationsavdelningen har skrivit till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket och beskrivit hur omvårdnadspersonalen bland annat upplever sömnstörningar, oro och stress för att de inte vet när de ska komma hem från arbetet.

– Det går inte att nonchalera det här hur länge som helst, konstaterar Vårdförbundets huvudskyddsombud på Hässleholms sjukhus, Monica Stjärneblad.

Det var i onsdags som skyddsombuden lämnade in sin anmälan.

Förvaltningen behövde spara

– Tre dagars frist kan låta hårt och arbetsgivaren tyckte det var kort tid, men Kommunals huvudskyddsombud la en muntlig varning redan veckan före, så egentligen har man haft sju dagar på sig, förklarar Monica Stjärneblad.

Allt började, som vanligt, med att förvaltningen behövde spara pengar. Från att tidigare ha opererat över sitt uppdrag beslutades det att antalet operationer skulle minska. Med färre operationer skulle det inte behövas lika mycket personal. En del av dem fick därför flytta till avdelningar som bedömdes ha större personalbehov.

Det nya schemat innebar operationer på alla salar mellan klockan sju på morgonen och tre på eftermiddagen, utom på en sal där operationerna skulle fortsätta en timme till.

 Sällan schemat fungerar

De tiderna är så kallad knivtid, sedan har operationspersonalen allt efterarbete att ta hand om. Deras arbetspass ska därför sluta en timme senare. Men det är få dagar då schemat har fungerat.

Operationsavdelningen på Hässleholms sjukhus har enbart planerade operationer, men vårdplanerarna har flera olika saker att ta hänsyn till då de bokar in operationer.

– Därför har personalen ibland ”knivtid” till klockan sex. Bara i mars hade våra medlemmar på operation 80 timmars övertid. Merparten av den tiden hade anestesisjuksköterskorna, säger Monica Stjärneblad.

Vet inte när de kommer hem

Hennes förslag är att arbetsgivaren antingen anpassar schema och antal personal efter operationsplaneringen eller också tvärtom. Redan i april tog skyddsombuden på operation upp problemen med arbetsgivaren och de har också diskuterats en gång nu i maj, utan tillräckliga resultat.

– Omorganisationen har inte blivit bra, och arbetsgivaren kan inte vänta med åtgärder hur länge som helst. Medlemmarna är jättetrötta, de orkar inte fortsätta gå till arbetet varje dag och inte veta när de kommer hem. Några som inte har orkat är sjukskrivna på grund av stressymtom, konstaterar Monica Stjärneblad.

Om arbetsgivaren lämnar några åtgärdsförslag i dag är det skyddsombuden på operation som avgör om de är tillräckliga, eller om allt övertidsarbete ska stoppas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida