Vårdförbundet i Skåne ifrågasätter realismen i tuffa sparkrav

Vårdförbundet i Skåne ifrågasätter realismen i tuffa sparkrav

Mats Runsten misstänker att förslagen tagits fram för att tvinga politikerna till handling. Foto: Anders Olsson

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund tvingas spara ytterligare 450 miljoner kronor nästa år. Men Vårdförbundet ser förslagen på hur det ska gå till som så orealistiska att man kan fråga sig om de är allvarligt menade.

17 november 2011

Avveckling av 300 tjänster, indragna vårdplatser och minskat öppethållande på akutmottagningarna. Det är några av alla de förslag som nu diskuteras inom ledningen på Skånes universitetssjukhus

Detta trots att personalen redan i dag har det väldigt ansträngt. Nyligen varnades sjukhuset av Socialstyrelsen på grund av alla överbeläggningar, vilket ledde till att man akut öppnade fler platser i regionen. Nyligen beslutade också Arbetsmiljöverket att höja vitesbeloppen för överbeläggningar till miljonbelopp eftersom sjukhuset gång på gång under flera års tid överskridit reglerna för överbläggning.

Blöder pengar

Frågan är vad som ska göras. Den onda cirkel av ständiga besparingar tycks bara accelerera mer och mer efter varje nytt sparbeting. Enligt sjukhuschefen Bent Christensen har sjukhuset aldrig tidigare upplevt en liknande samtidig press på sin ekonomi och på medborgarnas efterfrågan av vård. Samtidigt som ekonomin blöder ökar stadigt tillströmningen av patienter på akutmottagningarna. Men landstingsskatten är oförändrad och de pengar som regionen skjuter till tycks aldrig räcka till för att tumskruven på sjukhuset ska släppa sitt grepp.

Mats Runsten, tillförordnad ordförande i Vårdförbundet i Skåne, tar därför de nya besparingskraven med ett visst mått av ro. Han tror att ledningen är väl medveten om det orealistiska i att skära ännu mer i vården och ser snarare förslagen som ett sätt att försöka få politikerna att inse növdvändigheten av att skjuta till mer pengar.

”Mission impossible”

– Jag tror personligen att det här är ett ”mission impossible”. Det går helt enkelt inte att spara så mycket pengar under så kort tid.

Problemen är flera, menar han. Även om man sparar pengar på kort sikt försvinner nödvändig kompetens – kompetens som knappast byggs upp på en fikarast igen. Personalen som blir kvar får jobba ännu hårdare, vilket leder till att arbetsmiljön och patientsäkerheten försämras ytterligare.

– Det går inte längre för politikerna att strunta i problemet. Tjänstemännen kan inte trolla med knäna. Politikerna måste välja – antingen skjuter de till mera pengar eller så får de ta drastiska beslut om vilka diagnoser som inte längre ska behandlas, säger Mats Runsten.

”Bara ett förslag”

Carl Johan Sonesson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, vill inte ge någon längre kommentar av de föreslagna åtgärderna.

– Det är bara förslag än så länge, och en konsekvensanalys kommer att göras i december, så jag vill helst avvakta med kommentarer tills vi vet hur det ser ut. Men jag kan säga att det inte är aktuellt att stänga ned en nattakut i Malmö, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida