Vårdförbundet kräver fler sjuksköterskor på vuxenpsyk i Malmö

Bristen på ordinarie kolleger gör att sjuksköterskorna sover dåligt, ryker ihop med arbetskamraterna och bär på en ständig oro över att patienter ska ta sitt liv för att de inte hinner göra suicidbedömningar.

Sedan över ett år fattas det sjuksköterskor på allmänpsykiatrins slutenvårdsavdelningar inklusive akuten i Malmö. På en av de tre avdelningarna finns det i dag bara en ordinarie sjuksköterska i stället för sex. På en annan är hälften ordinarie.

Ingen krishantering

Avdelningarna bemannas med vikarier och personal från andra avdelningar som tas in på övertid, sjuksköterskor som inte känner till patienterna. Då måste de få ordinarie sjuksköterskorna ta ett större omvårdnadsansvar. De hinner varken följa dokumentationsrutinerna, ge mediciner i tid, eller se till patienterna som de ska.

Flera gånger har personalen stått utan det stöd den enligt riktlinjerna för krishantering ska få efter självmord och självmordsförsök bland patienterna. Många är oroliga för att den höga arbetsbelastningen ska få dem att begå fel, korttidsfrånvaron har ökat, en del är uppgivna och andra söker sig bort.

Efterlyser hälsokartläggning

Den dåliga arbetsmiljön har tagits upp i avvikelserapporter och på skyddskommittéer. Nu gör Vårdförbundet en anmälan till Arbetsmiljöverket och kräver minst två sjuksköterskor på varje pass på de tre avdelningarna och minst tre dygnet runt på akuten och stopp för överinläggningar på permissionsplatser.

På sikt vill man också se en kartläggning av den fysiska och psykiska hälsan bland både chefer och medarbetare följt av en handlingsplan. På tisdag möter Vårdförbundets skyddsombud arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida