Vårdförbundet kräver rejäl satsning på ambulanssjukvården

Vårdförbundet kräver rejäl satsning på ambulanssjukvården
Vårdförbundet välkomnar granskningen av ambulanssjukvården. Arkivbild: Colourbox

En rejäl satsning på ambulanssjukvården skulle fungera som en nyckel för att göra vården mer effektiv och minska patienternas lidande. Det skriver Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund på Svt Debatt efter Uppdrag gransknings inslag om ambulanssjukvården i Göteborg som drivs av en privat entreprenör.

Vårdförbundet välkomnar tv-programmets granskning av bristerna i avvikelserapportering en och den granskning Socialstyrelsen ska göra efter larmrapporterna i Göteborg om ambulanser som inte kommer fram i tid och den pressade arbetssituationen för personalen.

Men Vårdförbundet påpekar också att det är viktigt att inte fokusera granskningen av ambulanssjukvården enbart på enskilda entreprenörer. Man måste också granska de som upphandlar tjänsterna och som bestämmer vilket innehåll ambulanssjukvården ska ha och vad den får kosta. Det vill säga landstingen och regionerna.

Så här skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund:

”På vissa håll har landstingen lagt ut ambulanssjukvården på entreprenad för att spara pengar och därmed har villkoren för ambulanspersonalen försämrats. Man måste börja värdera den kunskap och kompetens som finns i ambulanssjukvården och satsa på den, så att den kan användas fullt ut.
Synsättet på ambulansen som en transportorganisation som snabbast möjligt ska leverera patienten till akutmottagningen är helt förlegad. I dag är de väl fungerande ambulanserna mer att likna vid rullande akutmottagningar där behandlingar kan påbörjas redan på hämtplatsen.”

Brister i ambulanssjukvården påverkar hela vårdkedjan. Genom att kortsiktigt snåla och bara titta på en enskild prislapp får man inte den effektivitetsvinst som en modern ambulanssjukvård skulle kunna innebära i vården, konstaterar Anna- Karin Eklund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida