Vårdförbundet: Omplaceringen är kränkande särbehandling

En sjuksköterska i Båstad har blivit omplacerad mot sin vilja. Nu kräver Vårdförbundet omedelbara åtgärder.

”Det känns som att alla jagar mig”, säger Nadia Finstad när Vårdfokus ringer för att höra vad som har hänt. Nadja kommer ursprungligen från Kamerun och har bott flera år i Norge innan hon flyttade till Båstad 2006. Där har hon arbetat halvtid på kvällar och nätter i kommunal äldrevård.

Avvikelser blev starten 

Problemen började 2009, berättar hon, då hon fick fyra avvikelserapporteringar på sig. En av dessa händelser anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria, men gick inte vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eftersom patientens hälsa inte hade påverkats. I det läget tog Nadia en tids tjänstledighet från sitt arbete eftersom hon upplevde situationen som en häxjakt.

Blev omplacerad

När det var dags att återgå till arbetet meddelade hon det i god tid, tre månader i förväg. En månad innan hon skulle börja jobba igen fick hon besked från arbetsgivaren att hon skulle omplaceras till en dagtjänst, vilket hon inte alls ville eftersom hon helst arbetar kväll och natt. Dels för att hon är ensamstående mamma och behöver vara hemma på morgnarna när barnen ska till skolan, och dels för att hon är kvällsmänniska och inte fungerar före klockan 12.

Misstag kvällstid

Skälet till omplaceringen är enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att avvikelserna hade skett kvällstid, berättar Nadia. Själv ser hon helt andra orsaker till problemen.

– Många har jobbat länge här och jag kommer utifrån. Då är det svårt att bli en i laget. Ska man bli accepterad ska man göra som de säger och vara tyst.

Vårdförbundet: kränkande särbehandling

Nu jobbar Nadja på, fast hon inte trivs, men väntar på att något ska göras åt hennes situation. Hon har kontaktat Vårdförbundet i Skåne, som i sin tur har kontakt med Båstads kommun. Avdelningsstyrelseledamot Susi Nilsson anser att kommunens handlande, omplaceringen av Nadja, är kränkande särbehandling, kanske kommer de att benämna det diskriminering, säger hon.

Vårförbundet har lagt en framställan till chefen i kommunen om omedelbara åtgärder enligt arbetsmiljölagen.

– Vi bestrider omplaceringen, eftersom de inte har gett Nadja något skäl till varför eller någon handlingsplan för att avvikelserna inte skall ske igen, mer än de fyra avvikelserna, säger förklarar Susi Nilsson.

Arbetsmiljöverket nästa steg

På måndag kommer Vårdförbundets Skåneavdelning att ringa till Arbetsmiljöverket om att kommunen inte har  åtgärdat den åtgärdsbegäran, AML kap 6.6 a, som de har begärt. Men det är problematiskt, säger Susi Nilsson, eftersom Sverige egentligen inte har några lagar att ta till när kommunen inte agerar. 

– Vi har varit i kontakt med diskrimineringsombudsmannen också, men de kan inte heller göra något.Vårt nästa steg är att vi skickar en förhandlingsframställan till arbetsgivaren angående omplaceringen, säger Susi Nilsson.

Arbetsgivaren vill inte kommentera

Från kommunens sida vill man inte kommentera ärendet, men Susanne Hertting, som är förvaltningschef för vård och omsorg, bekräftar att de har fått en skrivelse från Vårdförbundet om hur Nadia upplever sin situation. Hon säger att det pågår en utredning och att kommunen vill komma till rätta med situationen, men att det drar ut på tiden eftersom det är semestertider.

– Vi vet inte om det handlar om diskriminering, men vi har förstås respekt för hennes upplevelse. Nästa vecka ska vi träffas igen och gå vidare med utredningen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida