Vårdförbundet stoppade arbete på Helsingborgs lasarett

Vårdförbundet stoppade arbete på Helsingborgs lasarett
I måndags stoppade Vårdförbundets huvudskyddsombud på Helsingborgs lasarett arbete på medicinavdelning 47.

Vårdförbundets huvudskyddsombud fick nog när tre patienter på medicinavdelning 47 vårdades i korridoren. UPPDATERAD 12.10

Mellan 2005 och 2012 har Arbetsmiljöverket krävt 3,5 miljoner kronor i vite för felplacerade sängar på Helsingborgs lasarett. För två år sedan lade myndigheten ett förbud mot att placera sängar närmare vägg än 0,8 meter.

Ingen värdig vård

Men fortfarande placeras patienter i korridorerna. Enligt Arbetsmiljölagen kan skyddsombud avbryta arbete som strider mot en tillsynsmyndighets förbud. Det var det som fick Ulf Larsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset, att i måndags ta sitt drastiska steg.

– Det är en tradig åtgärd men det fanns ingenting annat att göra. Detta är inte ok varken ur arbetsmiljösynpunkt för någon av yrkesgrupperna i vården eller för patienterna. Att ligga i en korridor kanske dög 1813 men är inte värdig vård 2013, säger Ulf Larsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Helsingborgs lasarett.

De tre patienterna flyttades till andra avdelningar eftersom skyddsstoppet innebär att personalen inte arbetar med patienter som ligger i korridor.

Extremt patientinflöde

Divisionschefen för närsjukvård på Skånevård Sund dit Helsingborgs lasarett hör, Kjell Ivarsson, säger till lokaltidningarna att det är ett extremt inflöde av patienter de senaste dagarna som gjort att man tvingats lägga patienter i korridoren.

På Helsingborgs lasarett gäller problemen med överbeläggningar framför allt internmedicin. Andra sjukhus i Skåne dras också med överbeläggningar, enligt Ulf Larsson dock utan att placera patienter i korridorer.

– Vi har triage i ambulanserna och bara några mil bort finns sjukhus där patienter kan tas om hand med värdighet. Och sent i går fick jag veta att avdelning 48 som stängt inför sommaren ska öppna upp sex platser. Det känns bra, säger Ulf Larsson.

Viten år efter år

Arbetsmiljöverkets förbud 2011 kombinerades med ett vite på en miljon kronor per överträdelse.

–År efter år har Arbetsmiljöverket lagt viten men det händer ingenting. Det verkar som om man medvetet hellre betalar än åtgärdar och man skulle nästan kunna misstänka att de budgeterar för vitena. Det är för bedrövligt, säger Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne.

Han konstaterar att Vårdförbundet nu gjort vad man kan för att säkra verksamhet och arbetsmiljö.

– Nu är det Arbetsmiljöverkets sak att avgöra om vi gjort rätt och vad som ska ske, säger han.

I slutet av maj konstaterade Socialstyrelsen i ett beslut att den höga arbetsbelastningen på Helsingborgs lasarett och Skånes universitetssjukhus innebär risk för vårdskador. Den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg kommer att följa upp överbeläggningar och utlokaliserade patienter på sjukhusen i hela Region Skåne.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida